Co sukcesem, co porażką? Burmistrz Rawy o 2012 roku, w kontekście przeprowadzanych w mieście inwestycji…

erawaMiasto
komentarzy

Końcówka roku sprzyja podsumowaniom. Ostatnio pytaliśmy o nie między innymi burmistrza Rawy Mazowieckiej Eugeniusza Góraja.

Jak mówi burmistrz, 2012 rok był bardzo dobrym rokiem jeśli chodzi o realizowane inwestycje. Rawski włodarz wskazuje tu między innymi koniec budowy krytej pływalni, czy połowę modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zadania jeśli chodzi o finansowy zakres są wyjątkowe, choć realizacja ich nie przebiega bez problemów. Na to uwagę zwraca opozycja w radzie miasta. Jeśli chodzi o basen inwestycja pełna była komplikacji, wśród nich wskazać można chociażby rozwiązanie umowy z wykonawcą, wzrost ogólnych kosztów inwestycji, czy brak finalnego rozliczenia z podwykonawcami.

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dziś również budzi sporo kontrowersji. Wiele osób wskazuje na spory chaos i brak ogólnego zorganizowania przebiegu tej realizacji. Problemy, które wynikły po drodze, np. związane z wybuchem gazu, tylko i wyłączenie zwiększają negatywne odczucia.

A co według Was można zaliczyć do rawskich, inwestycyjnych sukcesów 2012?

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz