Dyrektor nieuprzejma i niegrzeczna. Rada Miasta uznała za zasadną skargę na działalność Elżbiety Górskiej, dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej…

erawaMiasto
komentarzy

Skarga rodzica przedmiotem dyskusji lokalnej Rady Miasta. Na ostatniej sesji, rawscy radni większością głosów uznali za zasadną skargę, jaka wpłynęła w związku z działalnością dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej. Autorem skargi jest matka jednej z gimnazjalistek, która uważa, iż dyrektor Elżbieta Górska podczas załatwiania szkolnych spraw, odnosiła się do niej w sposób niegrzeczny i nieuprzejmy.

Do sytuacji miało dojść podczas wyjaśniania okoliczności incydentu, który miał miejsce na terenie gimnazjum. Jak uzasadniła w swojej skardze matka uczennicy, dyrektor Elżbieta Górska zachowywała się arogancko i nieadekwatnie do pełnionej przez siebie roli. Skarga wpłynęła do Kuratorium Oświaty w Łodzi, a następnie do lokalnej Rady Miasta, która to jest odpowiednim organem do rozpatrzenia tego typu zażaleń.

Rawscy radni po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, większością głosów uznali skargę za zasadną.
– Skarga jest zasadna, dlatego że szkoła jest instytucją usługową. Rodzic, uczeń jest klientem szkoły, w związku z czym wymagane jest od osób reprezentujących placówkę odpowiednie, bez emocjonalne podejście do rodzica. Klienta trzeba traktować w sposób odpowiedni – tłumaczyła po sesji przewodnicząca Rady Miasta, Grażyna Dębska.

Podobne stanowisko w tej sprawie zajął również Burmistrz Eugeniusz Góraj, który wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych.

Poważnych konsekwencji dla dyrektor Elżbiety Górskiej jednak nie będzie. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, burmistrz „po wyjaśnieniu istoty sprawy przeprowadził z dyrektorem Gimnazjum rozmowę, przypominając mu o służebnej roli jednostki, którą dyrektor zarządza”.
– Wszystko wytłumaczyłam w tej sprawie panu burmistrzowi i nie mam nic do dodania – kwitowała pytana o komentarz w tej kwestii dyrektor oświatowej placówki.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz