Tour de Konstytucja w Rawie Mazowieckiej

erawaBez kategorii

Tour de Konstytucja jest kontynuacją obywatelskiej działalności edukacyjno-informacyjnej prowadzonej od dwóch lat przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Obecnie ma ona na celu przybliżanie istoty praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz zaangażowania obywateli do szerokiego w nich udziału.

W nadchodzących wyborach każda obywatelka i obywatel Polski powinni być świadomi swoich praw wyborczych, a co za tym idzie, możliwości kontroli wyborów z jego udziałem. Chcemy, aby każdy z nas, bez względu na poglądy polityczne, mógł otrzymać szczegółowe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmu wyborczego.

Wśród przystanków Tour de Konstytucja znalazła się również Rawa Mazowiecka. Spotkanie zaplanowane jest na najbliższą niedzielę (30.07) na Placu Piłsudskiego. W przypadku niesprzyjającej aury wydarzenie zostanie przeniesione do Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

Program Tour de Konstytucja: 

14.55 – odtworzenie hymnu TDK „Konstytucja” grupy Punch of law
15.00 – otwarcie zgromadzenia (przewodniczący)
– odczytanie regulaminu
– przywitanie gości
– przedstawienie programu
15.10 – Odtworzenie / odczytanie Preambuły Konstytucji RP
15.15 – Wystąpienie: Robert Hojda
15.25 – Wprowadzenie do panelu
15.30 – 16.15 – Panel dyskusyjny z udziałem obecnych wg opracowania merytorycznego
„Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris”
„Mój głos ma znaczenie czyli jak skutecznie wykorzystać prawo do głosowania”
– 1 moderator i 3 gości.
16.15-16.25 – przerwa (napoje ) piosenki „Kocham wolność”; „To wychowanie”; „Nie pytaj o Polskę”
16.25-16.30 – wystąpienie rawianina Dariusza Sowika członka stowarzyszenia „LEX SUPER OMNIA” – „Prawo ponad wszystkim” pt: „Funkcjonowanie prokuratury w istniejących realiach”.
16.30 -17.00 – Wspólne zdjęcie i podpisywanie zwoju Konstytucji RP – słodki poczęstunek
17.00 – Oficjalne zamknięcie zgromadzenia

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz