Kłopoty finansowe często są spowodowane naszym pośpiechem. Nawołujemy, do uważnego sprawdzania podpisywanych umów.

erawaMagazyn
komentarzy

Nieuważne czytanie podpisywanych umów lub zupełne ignorowanie ich, często wpędza w finansowe tarapaty. Dlatego przedłużamy zasięg działania społecznej akcji „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz”.

Prospołeczne działania mają przede wszystkim na celu uczulić przed podpisywaniem dokumentów, umów, których nie przeczytaliśmy, bądź nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Zwłaszcza tych dotyczących zaciągania kredytów. Często pośpiech i łatwość wzięcia pożyczki kusi nas i usypia naszą czujność.

Organizatorzy ogólnopolskiej akcji, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którą włączył się również rawski Rzecznik Praw Konsumentów, odwołują się do rozsądku wszystkich Polaków. Chcą zwrócić uwagę na popełniane błędy, przez które można wpędzić się w poważne, finansowe tarapaty.

Brak znajomości treści jakiejkolwiek umowy, również bankowej, może doprowadzić do dużych nieporozumień. Dlatego istotne jest, aby znać warunki, na które się godzimy.

Akcja „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz” opiera się na czterech podstawowych zasadach bezpiecznego zaciągania pożyczek:
1. Sprawdź wiarygodność firmy.
2. Policz całkowity koszt pożyczki.
3. Dokładnie przeczytaj umowę.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Zastosowanie się do tych reguł powinno nas uchronić przed podjęciem pochopnej decyzji, która mogłaby odbić się na naszej sytuacji finansowej. Więcej o akcji można znaleźć na stronie www.zanimpodpiszesz.pl, ale gdybyście mieli problemy związane z naszym regionem, warto skorzystać z pomocy rawskiego Rzecznika Praw Konsumenta, Tomasza Góraja.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz