Łódzkie daje pieniądze na ratowanie zabytków. Właściciele zabytkowych obiektów mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet 150 tysięcy złotych…

erawaMagazyn
komentarzy

1,5 mln złotych na ratowanie zabytków przeznaczył w tym roku w łódzkim Zarząd Województwa. Pieniądze są przeznaczone na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom naszego regionu. Co ważne, z pieniędzy może skorzystać każdy, kto posiada tytuł prawny do budynku ujętego w rejestrze zabytków województwa łódzkiego. Wnioski o dofinansowanie można składać do 11 lutego.

Celem przyznania dotacji jest przede wszystkim poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. W tym roku dla Zarządu Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń. O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych, przy jednym i tym samym zabytku, może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 150 000 złotych.

Zainteresowane osoby mogą składać stosowne aplikacje do 11 lutego 2014 roku.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz