Otagowane: zabytki

Łódzkie daje pieniądze na ratowanie zabytków. Właściciele zabytkowych obiektów mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet 150 tysięcy złotych…

erawaMagazyn
1,5 mln złotych na ratowanie zabytków przeznaczył w tym roku w łódzkim Zarząd Województwa. Pieniądze są przeznaczone na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom naszego regionu. Co ważne, z pieniędzy może skorzystać każdy, kto posiada tytuł prawny do budynku ujętego w rejestrze zabytków województwa łódzkiego. Wnioski o dofinansowanie można składać do 11 lutego. Celem przyznania dotacji jest […]