Masz pomysł na miasto? W Rawie rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021

erawaMiasto
komentarzy

Już od środy (26.08) możecie składać swoje wnioski do kolejnej odsłony Budżetu Obywatelskiego w Rawie Mazowieckiej. Na pomysły rawian przeznaczono 200 tysięcy złotych. 

Początkowo, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Budżet Obywatelski miał być chwilowo zawieszony. Jednak po rozważeniu finansów miasta samorząd podjął decyzję o kontynuowaniu tego projektu. 

W związku z tym, od 26 sierpnia do 10 września potrwa nabór wniosków, w których mieszkańcy mogą przedstawiać swoje projekty. 
– Istotne jest, aby podczas kompletowania wniosku, pomysłodawca pamiętał o minimum 17-stu podpisach osób popierających. Warto jednak zwrócić uwagę, że sam wnioskodawca nie może znaleźć się wśród tych osób. Inaczej Zespół powinien już na samym początku odrzucić projekt  – mówi Cezary Wróbel, z Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Rawie Mazowieckiej weryfikującego zgłoszone projekty. 

Na najbardziej popularne projekty, oczywiście zgodne z regulaminem BO, łącznie przeznaczono 200 tysięcy złotych. Środki te jednak zostaną podzielone z uwagi na miejsce realizacji:
– na obszarze rewitalizacji – 25 %,
– pozostałe zadania – 75 %.

Na każdym z tych terenów pieniądze przeznaczone zostaną na:
– zadania inwestycyjne czyli budowy, modernizacje lub remonty elementów infrastruktury miejskiej, czy też zakupy, wyposażenie – 70%;
– zadania pozostałe czyli wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywających się na terenie miasta – 30%.

Wnioski składać możecie nie tylko w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, ale także w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisane profilem zaufanym ePUAP. (FORMULARZ WNIOSKU)

Pamiętajcie o dołączeniu oryginalnej listy poparcia i o tym, że każdy pełnoletni rawianin może zgłosić do Budżetu Obywatelskiego tylko jedno zadanie.

Po weryfikacji wniosków pod względem merytorycznym i formalno-prawnym (11-18.09), nastąpi ogłoszenie wyników analizy (21-23.09). Później przyjdzie czas na odwołania w sprawie projektów odrzuconych (24.09-2.10) i akceptację listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach BO (3-8.10). 

Po tych etapach wreszcie nastąpi czas głosowania (9-23.10), a to już tradycyjnie odbędzie się w formie elektronicznej oraz papierowej do urny wystawionej w Urzędzie Miasta. Będziemy Wam jeszcze o tym przypominać. 

– Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi między 26 a 30 października, aby te najbardziej popularne zadania można było wpisać do budżetu miasta i zrealizować w przyszłym roku – dodaje Cezary Wróbel. 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2021 oraz inne szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Urzędu Miasta rawamazowiecka.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz