Miejska sesja już w czwartek (23.03). Sprawdźcie nad czym będą obradować radni

erawaMiasto
komentarzy

Rada Miasta Rawa Mazowiecka zbierze się w najbliższy czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. To właśnie tam odbędzie się kolejna, już XL sesja. W programie obrad znalazł się chociażby punkt dotyczący zmiany granic administracyjnych miasta, czy też przedłużenie czasu obowiązywania dopłat z budżetu miasta do cen wody i ścieków. Poniżej przedstawiamy cały porządek sesji i przypominamy, że mają one charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta.
4. Wyrażenie opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
6. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
8. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
9. Przedłużenie czasu obowiązywania dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.
10. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.
11. Przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej.
13. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2018r.
14. Określenie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2018r.
15. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2022.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
17. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
19. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na l. 2016-2025 (za rok 2017).
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21. Interpelacje, zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz