Miejski monitoring, budowa żłobka, czy utworzenie lekkoatletycznej bieżni… Na erawa.pl przeglądamy projekt budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok.

erawaMiasto
komentarzy

Prawdopodobnie 16 stycznia rawscy radni zagłosują nad budżetem miasta na 2013 rok. Projekt tej najważniejszej w roku uchwały jest już ogólnie dostępny (kliknij tutaj). Wstępne założenia to ponad 56 milionów złotych dochodu i ponad 54 miliony wydatków. To główne założenia budżetu Rawy Mazowieckiej na 2013 rok.

Wśród budżetowych wydatków, w przyszłym roku najwięcej pochłonie oświata i wychowanie. Na zadania z tego działu, z kasy ratusza wypłynie ponad 50 procent wydatków. Kolejne, najbardziej kosztowne obowiązki dotyczą pomocy społecznej (15,3 % wydatków) oraz administracji publicznej (11,8%). Z tymi danymi warto zestawić procent wydatków przeznaczanych na kulturę i sport w mieście. Jest to odpowiednio 4,3 oraz 2,7 % wydatków ogółem.

Przeglądając tabele ukazujące finansowe perspektywy, warto zwrócić uwagę na to, ile kosztuje nas sam rawski ratusz. W 2013 roku na Urząd Miasta wydanych zostanie ponad 5,5 miliona złotych. Składową tej kwoty są między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, które wraz pochodnymi wyniosą ponad 4 miliony złotych.

Na liście wydatków warto wskazać także drobniejsze pozycje, np. koszt utrzymania miejskiej zieleni (planowane 700 tysięcy złotych) oraz dotację z budżetu przeznaczoną na jednostki kulturalne. Tu odpowiednio: Miejski Dom Kultury otrzyma dotację w wysokości 1,3 miliona złotych, Miejska Biblioteka Publiczna 720 tysięcy oraz Muzeum Ziemi Rawskiej 388 tysięcy.

Miejskie inwestycje 2013

W przyszłorocznym budżecie zaplanowanych jest także kilka kluczowych inwestycji. Łącznie wydatki inwestycyjne z budżetu, to kwota ponad 6 milionów złotych. Do tego dochodzą pieniądze pozyskane z zewnątrz.

Wśród planowanych inwestycji jak zwykle pojawiają się inwestycje drogowe. Tu w grę wchodzi między innymi: budowa dróg na osiedlu Skierniewicka (65 tys.), budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej (100 tys.), czy utworzenie zatoki parkingowej przy ulicy K. Wielkiego (80 tys.).

Miasto inwestuje także w oświatę. W przyszłym roku to ponad 4,5 miliona złotych, z czego 2,8 miliona pochodzi zewnętrznych dotacji. Wśród inwestycji oświatowych pojawia się zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1, czy chociażby termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 2. W planach jest także inwestycja istotna dla miłośników sportu. Przy SP 4 powstanie bieżnia lekkoatletyczna z poliuretanową nawierzchnią.

Ciekawym punktem na inwestycyjnej mapie przyszłego roku jest budowa systemu monitoringu miejskiego. Na to miasto planuje wydać 300.000 zł. Za te pieniądze zakupionych zostanie prawdopodobnie 5 kamer monitorujących niebezpieczne miejsca w Rawie.

Przyszły rok to także początek budowy miejskiego żłobka (o tej inwestycji już niebawem na erawa.pl). Miasto na opracowanie technicznej koncepcji budowy wyda 300.000 zł.

Budżetowy plan nadal funkcjonuje w formie projektu uchwały. Finalnym zatwierdzeniem opisanej w skrócie koncepcji, radni zajmą się na sesji 16 stycznia.

 

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz