Muzeum Ziemi Rawskiej ma nowy statut. Podejmowanie uchwały zatwierdzającej dokument podzieliło miejskich radnych…

erawaMiasto
komentarzy

Muzeum Ziemi Rawskiej ma nowy statut. Radni większością głosów podjęli uchwałę zatwierdzającą ten niezbędny do funkcjonowania kulturalnej jednostki dokument. Według włodarzy miasta, postanowienia dokumentu przez ostatnie lata mocno się zdezaktualizowały, przez co nie pozwalają efektywnie działać i prawidłowo zarządzać jednostką. Ostatnia wersja statutu MZR została uchwalona w 2001 roku.

Przedstawienie projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Rawskiej to konsekwencja kroków podejmowanych od pewnego czasu przez rawski ratusz. Samorządowcy nie ukrywają, że chcą zmian w tej jednostce, czemu przyczynić ma się chociażby zmiana sposobu zarządzania nią. Kilka tygodni temu, w klimacie delikatnych kontrowersji, wypowiedzenie umowy o pracę otrzymał wieloletni dyrektor MZR Ireneusz Błądek. Jak tłumaczyli urzędnicy, decyzje podyktowane były potrzebą zmiany formuły zatrudniania osoby odpowiedzialnej za pracę muzeum, teraz placówką będzie mogła kierować osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego. Aby plan zrealizować do końca potrzebne były również zmiany w statucie. Proponowany projekt wzbudził sporo kontrowersji, długą i szczegółową listę wątpliwości przedstawił chociażby radny Piotr Irla.
– Przedstawiony statut zawiera liczne błędy merytoryczne i legislacyjne – podkreślał opozycyjny radny, przytaczając fragment artykułu zamieszczonego w samorządowym magazynie „Wspólnota”. Zastrzeżenia według radnego budził między innymi fakt, że zaproponowany statut muzeum w swoich zapisach reguluje to, co jest już zawarte chociażby w ustawach, będących przepisami wyższego rzędu.

Radnemu wtórował kolega z samorządowej ławy, radny Zbigniew Tuszyński.
– Zwracam się do radnych by nie przyjmowali tego statutu. W przeciwnym przypadku my, jako Klub Gospodarność-Skuteczność, zgłosimy się do nadzoru wojewody z prośbą o przyjrzenie się temu statutowi i może nastąpić ewentualne jego uchylenie – apelował radny.

Radnym w imieniu burmistrza odpowiadał jego zastępca. Samorządowiec podkreślał, że proponowany przez urząd statut właściwie różni się bardzo minimalnie od dokumentu, który obowiązywał do tej pory.
– Główną różnicę stanowi dopuszczenie przewidzianego w ustawie dwojakiego sposobu zarządzania placówką. Tak niewielki zakres zmian jaki proponujemy w tej chwili wprowadzić do statutu jednostki jest wynikiem tego, że naszym zdaniem w całościowej zmianie statutu powinna główną rolę rozgrywać rada muzeum, która będzie się składała z osób mających doświadczenie i profesjonalne wykształcenie w kierunku muzealniczym, czy prawniczym – tłumaczył Tomasz Nowicki.

Finalnie proponowany statut został przez radnych zaakceptowany większością głosów, przy pięciu głosach na nie i jednym wstrzymującym.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz