Najpierw burzliwa dyskusja, teraz konsultacje. Rzecz oczywiście o rozbudowie ubojni w Rawie Mazowieckiej.

erawaMiasto
komentarzy

W Rawie Mazowieckiej ruszają konsultacje związane z budową biogazowni do utylizacji odpadów poubojowych. To wynik wrześniowego spotkania w sprawie rozbudowy firmy Food Service. 

I choć wspomniane spotkanie nie przyniosło rzeczywistych rozwiązań konfliktu jaki powstał między mieszkańcami Rawy Mazowieckiej a przedstawicielami Food Service, ratusz stworzył specjalną ankietę, w której mogą się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy osiedla Zamkowa Wola i samej ul. Mszczonowskiej. 

Jak zapowiadają urzędnicy, konsultacje mają na celu poznanie stanowiska rawian, które zostanie wzięte pod uwagę przez Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przy wydawaniu dla inwestora tzw. decyzji środowiskowej dotyczącej budowy instalacji unieszkodliwiania odpadów na terenie zakładu.

Opinie mieszkańców zebrane zostaną za pomocą ankiety. Znajdziemy w niej dwa pytania:
* Czy odczuwa Pan/Pani jako mieszkaniec osiedla jakiekolwiek niedogodności bądź uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu firmy Food Service?
* Czy popiera Pan/Pani pomysł wybudowania na terenie zakładu Food Service biogazowni w systemie zamkniętym służącej unieszkodliwianiu odpadów poubojowych
powstałych w toku działalności produkcyjnej, co w ocenie inwestora przyczyni się do zmniejszenia ewentualnych nieprzyjemnych zapachów?

Konsultacje potrwają przez tydzień od 15 do 23 października. Formularze dostarczone będą do rawian, znaleźć je można również tutaj. 

Wypełniony dokument należy złożyć do urny zlokalizowanej w holu Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej (ul. Kazimierza Wielkiego 28, parter) w dniach od 15 do 23 października 2018 r. w godzinach 8.00 – 17.00 lub wysłać jego skan pocztą elektroniczną na adres:[email protected] Ankietę uznaje się za nieważną, jeśli zostanie złożona przed 15 października lub po 23 października br. oraz jeśli nie będzie zawierała numeru PESEL mieszkańca obszaru konsultacji.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz