Nawet w Rosji zatęsknią za naszymi owocami. Biała Rawska podczas tradycyjnych gminnych dożynek podsumowała rolniczy sezon…

erawaKultura
komentarzy

Ten rolniczy sezon szczególnie dla sadowników nie należał do łatwych. W Białej Rawskiej na tradycyjnych, tym razem gminnych dożynkach podsumowano kolejny okres pracy rolników. W przypadku typowo sadowniczej gminy na tę ocenę wpływają nie tylko warunki atmosferyczne determinujące wysokość plonów, ale także warunki geopolityczne, które potrafią znacznie wpłynąć na sprawny zbyt wyprodukowanych owoców.

W gminie Biała Rawska profil rolnej produkcji zmienia się systematycznie. Dziś nie dominuje tam uprawa zbóż, czy hodowla zwierząt. Głównym zajęciem w przypadku ponad 80% gospodarstw jest sadownictwo, nastawione przede  wszystkim na produkcję jabłek.
– Ten rok był zaliczany do cięższych, dlatego że tradycyjnie w gminie Biała Rawska miały miejsce przymrozki i szczególnie narażone były te sady, które w ubiegłym roku uległy podtopieniu, gdzie kondycja drzew była osłabiona. Zawsze przez naszą gminę przechodzą też gradobicia i można powiedzieć, że 1/3 gminy dotknęły poważne szkody z nim związane. Oczywiście było to wszystko szacowane przez komisję, ale żadna komisja i żadne szacowania nie zwrócą kosztów poniesionych przez sadowników i rolników – podsumowuje Wacław Jacek Adamczyk, burmistrz Białej Rawskiej.

Sadownicy z gminy Biała Rawska w ostatnim czasie z uwagą patrzyli nie tylko w niebo, ale także na nagłówki pierwszych stron gazet. Międzynarodowe zależności związane chociażby z rosyjskim embargiem na polskie owoce, mocno wpłynęły na globalny rynek zbytu. Wielu sadowników zastanawia się, czy wypracowane z trudem zbiory, uda się w ogóle sprzedać.
– Duża ilość przechowalni ma możliwość przechowywania tego owocu w kontrolowanej atmosferze oraz duża ilość zrzeszonych rolników w grupach producenckich daje stabilizację, a to embargo kiedyś musi się skończyć. Jeszcze kiedyś nasze owoce będą cenione również w Rosji, dlatego że Rosjanie nie mają swojej produkcji tak dużej, a społeczeństwo jest liczne – podkreślał burmistrz Adamczyk.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz