Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jeszcze we wrześniu. W powiecie rawskim trwa proces powoływania organu doradczego na kolejną kadencję…

erawaPowiat
komentarzy

Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu poznamy pełen skład kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powoływany organ głównie zajmuje się doradzaniem oraz opiniowaniem wybranych projektów i uchwał dla samorządu. Rada to także rodzaj platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy pozarządowymi organizacjami, działającymi na terenie powiatu rawskiego. 

Powiat rawski jako pierwszy w województwie łódzkim, w 2012 roku powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego, która ma swoimi opiniami wspierać proces podejmowania decyzji w lokalnym samorządzie. Do zadań 12 osobowego, kolegialnego organu należy głównie opiniowanie projektów uchwał i aktów dotyczących sfery pożytku publicznego.

W skład RDPP wchodzą głównie przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. Dla nich działalność w radzie to również okazja do współpracy oraz wymiany doświadczeń, np. tych dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków na swoją działalność. Więcej  o funkcjonowaniu tego organu można dowiedzieć się z samorządowej rozmowy, w której przed naszym obiektywem gościł Sławomir Stefaniak, sekretarz powiatu rawskiego.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz