Partnerstwo publiczno-prywatne drogą do realizacji inwestycji z sektora ochrony zdrowia. W Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbyła się pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce…

erawaPowiat
komentarzy

„Akademia PPP w ochronie zdrowia” to spotkanie inicjujące cykl konferencji poświęconych zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury publicznej. Spotkanie odbyło się w Ossie koło Rawy Mazowieckiej, jego organizatorem była między innymi firma doradcza A.M.G. Finanse oraz starosta rawski Józef Matysiak.

fot. warbud.pl

fot. warbud.pl

Pierwszym pozytywnym wnioskiem płynącym z debat eksperckich oraz rozmów kuluarowych jest to, że aktualnie klimat społeczno-polityczny w Polsce, jak nigdy dotąd, sprzyja realizacji projektów w formule PPP, w tym także w ochronie zdrowia. Wynika to m.in. ze zmiany nastawienia agencji rządowych oraz administracji publicznej względem kontraktów PPP i zmiany podejścia banków do kredytowania projektów PPP. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zobowiązania wynikające z obsługi projektów PPP nie wliczają się do wskaźników zadłużenia samorządów. Wskazywano także na możliwości realizowania kontraktów hybrydowych PPP w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. Bardzo ważna okazała się aktywna rola PARP w finansowaniu etapu przygotowawczego projektów PPP oraz aktywna rola PIR w promowaniu i finansowaniu takich projektów. W trakcie konferencji podkreślano też rolę coraz lepszej jakości doradców świadczących usługi na rzecz klienta publicznego. Uczestnicy wydarzenia zgodnie stwierdzili, że bardzo istotna okazała się pozytywna zmiana nastawienia partnera publicznego do partnera prywatnego w ramach projektów PPP.

Spotkanie zorganizowane zostało przez WARBUD S.A. – jedną z największych firm budowlanych w Polsce oraz firmę doradczą A.M.G. Finanse. Współgospodarzem spotkania był starosta rawski Józef Matysiak. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Powiatów Polskich, Instytut PPP oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

* Materiał powstał przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz