Nowe opłaty za wywóz śmieci! Zapłacimy 8 lub 6 zł od osoby.

erawaMiasto
komentarzy

Na wtorkowej Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka uchwalono wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy mieszkaniec za śmieci zapłaci 8 lub 6 zł miesięcznie, w zależności od tego czy zobowiąże się do ich segregowania.

Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, zarówno ci mieszkający w blokach, jak i ci z domków, będą musieli wypełnić deklarację, w której podadzą liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Oprócz ujawnienia wielkości rodziny, będzie trzeba zobowiązać się do tego czy odpady, które produkujemy, będziemy segregować, czy też nie. Od tego tak naprawdę zależy faktyczna wysokość opłaty jaką poniesie poszczególny mieszkaniec Rawy. Za śmieci niesegregowane, pojedyncza osoba zapłaci 8 zł miesięcznie, ale już za posortowane odpady mniej, bo 6 zł. Warto więc będzie zadbać o swój budżet, a przy okazji o środowisko.

Urząd Miasta zobowiązał się do przeprowadzenia akcji edukacyjnej, podczas której jasno wytłumaczy mieszkańcom na czym będą polegać nowe zasady. Deklaracje, o których mowa z pewnością będą zawierały instrukcję wypełnienia. Nie warto w nich jednak zatajać informacji o faktycznej liczbie domowników.

Nie sądzę, żeby przy założonych stawkach komuś chciało się wprowadzać Urząd w błąd. Prędzej czy później taka informacja zostanie zweryfikowana i trafi do urzędników, chociażby za pomocą takiej instytucji jaką jest sąsiad – mówi Wojciech Skoczek, Wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej.

Jak zapowiada wiceburmistrz, osoba deklarująca nieprawdę, poniesie konsekwencje. A ustalona stawka, jaką trzeba będzie miesięcznie zapłacić, nie jest tego warta. Rozporządzenie ustawy, które wejdzie w życie z dniem 1-go lipca, ma również na celu poprawę recyklingu odpadów i zmniejszenia ilości śmieci trafiających na wysypiska. Dlatego radni jednogłośnie zgodzili się, że zmiany są konieczne.

Na pewno poprawi to stan czystości Rawy. Nikt nie wpadnie już na pomysł, żeby te śmieci gdzieś wywieźć, ukryć, ponieważ to się nie opłaci, i tak każdy będzie musiał zapłacić ustaloną opłatę – dodaje Wojciech Skoczek.

Mówiąc o opłatach liczonych od osoby, warto wspomnieć o grupie mieszkańców Rawy, którzy najdotkliwiej odczują taką formę rozliczenia. Rodziny wielodzietne, bo o nich tu mowa, z pewnością musiałyby za odpady zapłacić więcej  niż dotychczas. Dlatego ta sprawa również została poruszona na dzisiejszej Sesji Rady Miasta.

Nie możemy dopuścić, żeby ci, którzy wcześniej najbardziej dbali o zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, teraz płacili najwięcej – wypowiedziała się na forum Sylwia Skóra.

Zgłoszona została również propozycja poprawki do uchwały, tak by liczne rodziny wnosiły opłatę wyłącznie do określonej kwoty. Niestety próba została odrzucona. Burmistrz Rawy Eugeniusz Góraj zobowiązał się jednak, że stosowny zapis pojawi się przy Karcie Dużej Rodziny 3+.

Wierzę panu Burmistrzowi, wyłącznie dlatego podnieśliśmy ręce za przyjęciem tej uchwały. Mam nadzieję, że uda się jednak zapisem przy Karcie 3+ zapewnić licznym rodzinom mniejsze opłaty za odpady – powiedziała nam Sylwia Skóra.

Będziemy uważnie przyglądać się pracom Urzędu Miasta, zarówno w temacie informowania mieszkańców o zmianie form płatności za śmieci, jak i poczynaniom prorodzinnym.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz