Podkom. Paweł Lesiak najlepszym dyżurnym Jednostek Organizacyjnych Policji. Policjant z Rawy zwyciężył na szczeblu wojewódzkim

erawaPowiat, Rawa Mazowiecka
fot. lodzka.policja.gov.pl
komentarzy

Dyżurny Jednostek Organizacyjnych Policji kieruje pracą na Stanowisku Kierowania zapewniając przez całą dobę kontakt społeczeństwa z funkcjonariuszami Policji. To on odpowiada m.in. za koordynację pracy policjantów z jednostek, inicjuje działania po przyjęciu informacji o wydarzeniu. Dyżurny zajmuje jedno z bardziej prestiżowych stanowisk w Policji.

W dniach 16-17 października 2019 r. w KWP w Łodzi funkcjonariusze Sztabu Policji KWP w Łodzi przeprowadzili „Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji” zorganizowany na szczeblu wojewódzkim. Celem turnieju było wyłonienie najlepszego funkcjonariusza realizującego zadania służbowe na stanowisku kierowania do udziału w ogólnopolskim „Turnieju Służby Dyżurnej” mającego odbyć się w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach.

O miano najlepszego policjanta – dyżurnego garnizonu łódzkiego rywalizowało 22 funkcjonariuszy, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach przeprowadzonych w KPP/KMP/KP.

Uczestnicy rozpoczęli rywalizację od symulacji pełnienia służby na zaaranżowanym stanowisku kierowania. Obejmowała ona m.in. przyjęcie zgłoszenia, jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, dokumentowanie wykonanych czynności. Kolejnym etapem było rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 50 pytań obejmujących problematykę z zakresu służby na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji.

fot. lodzka.policja.gov.pl

Po zakończeniu obu etapów turnieju, w oparciu o uzyskane punkty wyłoniono zwycięzców:
1. podkom. Paweł Lesiak pełniący służbę na stanowisku dyżurnego KPP w Rawie Mazowieckiej
2. podkom. Tomasz Żaczek pełniący służbę na stanowisku dyżurnego KPP w Brzezinach
3. podkom. Krzysztof Ochocki – dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Łasku.

Wszyscy uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Celem turnieju było poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji. 

Źródło: lodzka.policja.gov.pl

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz