Ponad 20 mln złotych wydanych na inwestycje. Samorząd Miasta i Gminy Biała Rawska podsumowuje mijającą kadencję…

erawaPowiat
      Artykuł sponsorowany
komentarzy

Ponad 20 mln złotych wydanych na inwestycje, 7,5 mln środków pozyskanych z zewnątrz oraz trudne, aczkolwiek znaczące zmniejszenie zadłużenia gminny – to najważniejsze sukcesy kadencji 2010-2014 wymieniane przez bialskich samorządowców. W końcówce kadencji gmina podsumowuje to, co działo się przez ostatnie cztery lata.

Jak podkreślają urzędnicy, cztery lata temu stanęli przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Jednym z priorytetów było zmniejszenie zadłużenia gminy, które w 2010 roku wynosiło blisko 12,3 mln złotych. Struktura zadłużenia znacząco ograniczała możliwości inwestycyjne w kolejnych latach. Samorząd jako jeden z pierwszych w regionie wyemitował obligacje municypalne, z których wpływy przeznaczone zostały na spłatę najdroższych kredytów oraz realizację części projektów. Między innymi dzięki tym zabiegom zadłużenie w gminie zaczęło spadać. Na koniec 2013 roku wynosiło ponad 11,7 mln.

Wspominając o finansach gminy warto także przytoczyć liczby związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. W trakcie czteroletniej kadencji do gminy udało się ściągnąć ponad 7,5 mln złotych. Z udziałem zewnętrznego finansowania zrealizowano między innymi: trakt spacerowy nad zalewem, budowę „Białego Orlika”, utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, czy ekopracowni oraz zakup samochodu bojowego dla OSP.

Na wydatki inwestycyjne gmina w ostatnich czterech latach przeznaczyła 20,4 mln złotych, czyli 15% budżetu. Co istotne, z roku na rok udział wydatków inwestycyjnych systematycznie wzrastał. Wśród realizacji ważną pozycję stanowią chociażby drogi, których w trakcie kadencji zmodernizowano ponad 150 km. Całkowita wysokość nakładów na cele drogowe wyniosła 10,8 mln zł. Wspomniane inwestycje idealnie dopełnia budowa nowych chodników, tych w ostatnim czasie powstało ponad 2,5 tyś metrów.

> Kliknij i pobierz przygotowany przez bialski samorząd Informator (pdf)

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Gminne inwestycje to także te związane z rozwojem infrastruktury (m.in. 32 km nowych wodociągów), zaplecza kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego, czy wreszcie inwestycji oświatowych. W 2011 oddano do użytku kąpielisko miejskie, którego realizacja została rozpoczęta w poprzedniej kadencji. W sąsiedztwie OSiR’u realizowany jest rodzinny park rozrywkowy, zawierający bardzo popularne w ostatnim czasie urządzenia siłowni zewnętrznej. Przy wykorzystaniu funduszy unijnych wykonano także I część traktu spacerowo-widokowego nad bialskimi zalewami, od oś. Mickiewicza do ul. Narutowicza.

Jeśli chodzi o zmiany w lokalnych szkołach, w ciągu mijającego czterolecia każda placówka oświatowa w gminie została zmodernizowana lub doposażona. Wystarczy wymienić chociażby gruntowny remont Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Białej, remont szkoły w Lesiewie, czy budowę ekopracowni i placu zabaw przy podstawówce w Babsku (szczegółowy spis inwestycji w załączonym Informatorze). Wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy wzięły udział w projekcie POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, dzięki czemu ze środków unijnych pozyskano wyposażenie i pomoce dydaktyczne o wartości niemal 280 tys. zł.
– Biała Rawska jest teraz gminą znaną i rozpoznawalną w województwie i kraju, gotową do sięgania po środki zewnętrzne, z przygotowaną strategią rozwoju uwzględniającą potrzeby jej mieszkańców – dodaje burmistrz Wacław Jacek Adamczyk, jednocześnie zachęcając do zapoznania się ze szczegółową analizą samorządowych działań z okresu czterech ostatnich lat.

* Materiał wyborczy Komisji Wyborczej Wyborców Porozumienie Bez Podziałów.

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz