Posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia i wpłacie pierwszej raty

erawaBiała Rawska, Powiat
komentarzy

Uwaga przedsiębiorcy. Do końca stycznia należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019. Przedłużenie pozwolenia jest też równoznaczne z koniecznością dokonania opłaty. 

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska przypomina wszystkim sprzedawcom alkoholu o dopełnieniu formalności, które pozwolą na kontynuowanie handlu tego rodzaju napojami. Zarówno w Białej, jak i Rawie Mazowieckiej należy tego dokonać do 31 stycznia. 

Nie wniesienie opłaty lub nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych stanowić będzie podstawę do cofnięcia zezwolenia. 

Opłat należy dokonać na podstawie  art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137). 

Szczegóły do uzyskania we właściwych urzędach. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz