Powietrze w Rawie ma ulec poprawie. Miasto chce wziąć udział w rządowym programie ekologicznym „Czyste Powietrze”

erawaMiasto
komentarzy

Rawa Mazowiecka jako jedno z 33 polskich miast znalazło się w pierwszej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie (dane pochodzą z ogłoszonego raportu WHO). Teraz pojawia się szansa poprawienia stanu powietrza w mieście. Wszystko dzięki możliwości ubiegania się o środki zarezerwowane w przedmiotowym programie, który skierowany jest w pierwszej kolejności do miast poniżej 100 tys.

Program zakłada uzyskanie dofinansowania celem zmniejszenia zapotrzebowania budynków mieszkalnych na ciepło grzewcze, jeżeli równocześnie następuje wymiana urządzeń grzewczych na urządzenia spełniające standardy niskoemisyjne, albo istniejące urządzenia grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne i wymagane jest przeprowadzenie innych prac w tym zakresie. Aby jednak do niego przystąpić, miasto musi się dokładnie przygotować. Pierwszym działaniem skierowanym do mieszkańców będą ankiety, które trafią do rawian mieszkających w budynkach jednorodzinnych (program zakłada skierowanie pomocy dla właścicieli budynków jednorodzinnych). 

Jak aktualnie zakłada projekt rządowej ustawy, „Czyste Powietrze” ma objąć 22 gminy poniżej stu tysięcy mieszkańców, a jego koszt szacuje się na około 750 milionów złotych. Wśród miast w województwie łódzkim, które znalazły się na liście do pilotażowego programu znalazły się m.in.: Tomaszów Mazowieckie, Opoczno, Brzeziny, Zduńska Wola i właśnie Rawa Mazowiecka. 

Jednak zanim projekt ustawy zostanie przyjęty do realizacji, wszystkie miasta muszą się solidnie przygotować, tak, aby móc skorzystać z dofinansowań w jak największym, możliwym wymiarze.
– Do czasu zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są jeszcze znane zasady dofinansowania i jak będzie wyglądała procedura naboru wniosków. W szczególności program skierowany jest do osób najuboższych, jednak nie wyklucza to również możliwości ubiegania się o uzyskanie środków przez inne osoby, które spełnią wymogi wskazane w ustawie. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje w przedmiotowym temacie – mówi Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta Mariusz Szadkowski.

W związku z tym, że Rawa Mazowiecka chce przystąpić do programu „Czyste Powietrze” już teraz gromadzi wszystkie niezbędne dokumenty. Wśród nich będzie m.in. ankieta, której zadaniem jest inwentaryzacja źródeł ciepła na obszarze miasta. Jej rezultat przyczyni się do sporządzenia mapy, dającej podstawę do zaplanowania dalszych działań.

Ankiety zostaną rozesłane do mieszkańców budynków jednorodzinnych już w przyszłym tygodniu. Również będzie możliwość ich pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Ratusz prosi o wypełnienie dokumentu i dostarczenie go do 29 czerwca 2018 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, albo przesłanie skanu na adres mailowy [email protected] 
– To dzięki ankietom i zaangażowaniu mieszkańców miasta będziemy w stanie rzetelnie przygotować się, ubiegając się o środki na dofinansowanie – dodaje Mariusz Szadkowski.

Informację nt. ankiety można uzyskać pod nr tel. 46 814 34 57 lub w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pok. nr 18 ) lub w pokoju nr 21 Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz