Otagowane: Mariusz Szadkowski

Remontujesz? Wygrywasz. Rawski ratusz ogłasza konkurs na najładniejszą elewację

erawaMiasto
To już trzecia edycja konkursu „Elewacja centrum Rawy Mazowieckiej”. Zwycięzca może otrzymać nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych.  Konkurs ogłoszony kolejny raz przez Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej to element rewitalizacji obszaru staromiejskiego i skierowany do właścicieli, współwłaścicieli oraz wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych.  – Mieszkańcy, którzy pytali o warunki udziału w konkursie, najczęściej […]

Rawianie remontują i wygrywają. Druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięta

erawaMiasto
Dwie nagrody pieniężne trafiły do mieszkańców Rawy, którzy wyremontowali swoje budynki na rewitalizowanym obszarze miasta. Wszystko po to, by Rawa była coraz piękniejsza.  Druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięta została na początku grudnia. Tym razem do ratusza wpłynęły dwa zgłoszenia i jak się okazało, po weryfikacji i ocenie komisji konkursowej, obydwa spełniały wszystkie […]

A Ty zgłosiłeś już posiadane w swoim budynku źródła ciepła? Za brak deklaracji grożą konsekwencje finansowe

erawaMiasto
W tym roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Zgłoszenie źródła ciepła jest obowiązkowe w całym kraju.  Od 1 lipca bieżącego roku każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw.  – Należy pamiętać, że obowiązek ten spoczywa na […]

Wyremontuj elewację i wygraj nagrodę. Rawski ratusz ogłasza kolejny konkurs

erawaMiasto
Rusza druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Do wygrania nawet 15 tysięcy złotych.  Wspomniany konkurs na najładniejszą elewację jest wyjściem na przeciw właścicielom, współwłaścicielom oraz wspólnotom mieszkaniowym budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.  – Ważne, aby pamiętać, że prace remontowe elewacji muszą być wykonane w części frontowej budynku znajdującego się z w pierzei […]

Wchodzi nowa, obowiązkowa deklaracja dla właścicieli budynków. Sprawdź czy Ty również musisz ją wypełnić

erawaMiasto
Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw. Poznaj szczegóły nowego obowiązku.  Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, nowa deklaracja ruszy już 1 lipca, a obowiązek […]

Razem zadbajmy o poprawę jakości w naszym mieście – Program Czyste Powietrze 2.0

erawaMiasto
Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej zachęca do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dla kogo i od kiedy dofinansowanie? Od 15.05.2020 r. ruszył nabór wniosków dotyczący udzielenia dofinasowania w ramach podstawowego poziomu. Mogą z niego […]

Wyremontuj elewację swojego budynku i wygraj nawet 15 tysięcy złotych. Ratusz ogłosił konkurs

erawaMiasto
Chcesz poprawić estetykę swojego budynku znajdującego się w obszarze rewitalizacji Rawy Mazowieckiej, ale brak Ci motywacji? Urząd Miasta uruchomił konkurs, łączna pula nagród to 61 tysięcy złotych.  Powodem organizacji konkursu jest oczywiście rewitalizacja samego miasta. Jednym z projektów realizowanych w ramach tego procesu jest temat zasobów mieszkaniowych.  – Projekt „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów […]

Powietrze w Rawie ma ulec poprawie. Miasto chce wziąć udział w rządowym programie ekologicznym „Czyste Powietrze”

erawaMiasto
Rawa Mazowiecka jako jedno z 33 polskich miast znalazło się w pierwszej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie (dane pochodzą z ogłoszonego raportu WHO). Teraz pojawia się szansa poprawienia stanu powietrza w mieście. Wszystko dzięki możliwości ubiegania się o środki zarezerwowane w przedmiotowym programie, który skierowany jest w pierwszej kolejności do miast poniżej 100 tys. Program […]

Ty też możesz mieć wpływ na przebieg rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Zgłoś swoją kandydaturę do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji

erawaMiasto
Wciąż trwa nabór uzupełniający do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, który będzie pracował przy Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej. Nowo powstały organ ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie realizacji programu rewitalizacji miasta. Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej nabiera rozpędu. Jednak pozyskanie środków to dopiero początek drogi. Sama realizacja tego projektu jest ciężką pracą, której efektem może być aktywizacja […]

W rawskim ratuszu powstał nowy wydział. Wiemy już kto został wybrany na naczelnika i inspektora…

erawaMiasto
Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej wzbogacił się o nowy wydział. Pracownicy tej jednostki mają się zająć tematami związanymi z rewitalizacją miasta. Póki co zatrudnione w nim będą dwie osoby, ale docelowo od 3 do 5.  Wydział Rewitalizacji Miasta od niedawna zasilił rawski ratusz. Już od kilku miesięcy mówiono o konieczności zatrudnienia nowych, bądź przesunięcia dotychczasowych […]