Prawie 465 mln zł dla placówek medycznych w województwie łódzkim. Wśród dotowanych szpitali również rawski

erawaPowiat, Rawa Mazowiecka
komentarzy

Dodatkowe ponad 15 mld zł dla placówek ochrony zdrowia w całym kraju. Ponad 350 mln zł z tej kwoty otrzymają szpitale w sieci szpitali, w znakomitej większości to szpitale o znaczeniu powiatowym, kluczowe dla mieszkańców regionu łódzkiego.

Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej podpisał już aneks do umowy z ŁOW NFZ. W związku z tym placówka otrzyma o 4,9 mln więcej pieniędzy na II półrocze tego roku. Warto zaznaczyć, że z tej kwoty 3,8 mln zł to pieniądze w ramach ryczałtu.
– Szpital, jako powiatowy, prowadzi m.in szczególnie docenione i wzmocnione poprzez zastosowanie specjalnych wskaźników oddziały interny, chirurgii czy położnictwa. Na tych oddziałach część procedur została dodatkowo wyceniona, czyli za zabiegi takie jak usunięcie wyrostka czy leczenie odmy zapłacimy więcej. Wzrost budżetów, co podkreślam, oszacowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na podstawie danych, które przysłała większość szpitali w Polsce, także szpital rawski, a zatem na realnych kosztach szpitali – mówi Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Dodatkowe środki wpłyną do placówek ochrony zdrowia w całym kraju w związku ze wzrostem minimalnych wynagrodzeń. Lepiej dofinansowane będą teraz: interna, chirurgia i położnictwo, tu zwiększy się zaproponowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wycena świadczeń. Agencja swoje wyliczenia przygotowała na podstawie danych kosztowych, które otrzymała od 85% szpitali w kraju. Szpitale w Łódzkiem także przekazały takie dane.
– Poprawa kondycji finansowej zwłaszcza szpitali powiatowych, które są najbliżej lokalnych społeczności, jest wynikiem z jednej strony wzrostu wyceny świadczeń, ale także wdrożonych przez dyrektorów szpitali programów naprawczych uzgodnionych z Łódzkim NFZ. Minister zdrowia wybrał wariant, który pozwala na przekazanie placówkom medycznym w regionie najwyższych środków finansowych. Podwyżka uwzględnia bowiem nie tylko wzrost minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także koszt wzrostu płac dla osób zatrudnionych np. na kontraktach. Uwzględnia inflację, nadwykonania i wyższe wyceny w internie, chirurgii i położnictwie, a te oddziały są w większości szpitali powiatowych. Do szpitali w Łódzkiem trafi do końca roku ponad 350 mln zł, to potężna kwota i z rozmów z dyrektorami wiem, że to oczekiwane i godne wsparcie. Skorzystają także pacjenci: część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zwiększenie liczby punktów, czyli większą liczbę świadczeń medycznych dla chorych – wyjaśnia Artur Olsiński dyrektor Łódzkiego NFZ.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz