„Rawa Mazowiecka – Miastem Kwiatów i Zieleni”. Weź udział w konkursie

erawaMagazyn
komentarzy

Udowodnijcie, że nasze miasto jest ukwiecone i zielone. Pokażcie swoje perełki i wygrajcie nagrody. 

To jak wygląda Rawa Mazowiecka zależy również od Was. Dlatego też wraz z Burmistrzem Miasta Piotrem Irlą zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Rawa Mazowiecka – Miastem Kwiatów i Zieleni”.

Konkurs oczywiście ma nie tylko podnieść estetykę miasta, ale również nagrodzić tych mieszkańców, którzy dbają o swoje otoczenie i środowisko naturalne.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy domów jedno i wielorodzinnych, zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Karty zgłoszeń do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta – Biuro Podawcze, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (z dopiskiem na kopercie: Konkurs – „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”) oraz elektronicznie na adres –e-mail [email protected] w terminie do dnia 15.06.2023 r.

Kartę zgłoszenia należy złożyć na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. Następnie powołana przez burmistrza miasta komisja konkursowa dokona oceny Waszych dzieł na podstawie dwukrotnych oględzin, podczas których wykona dokumentację fotograficzną w terminach – do 15 lipca i do 15 września bieżącego roku. Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oceny według kryteriów wymienionych w pkt. VI regulaminu i wyłoni zwycięzców.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w listopad tego roku (uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie).

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla pozostałych wyróżnienia i dyplomy.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz