Rawianie remontują i wygrywają. Druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięta

erawaMiasto
fot. UM Rawa Mazowiecka
komentarzy

Dwie nagrody pieniężne trafiły do mieszkańców Rawy, którzy wyremontowali swoje budynki na rewitalizowanym obszarze miasta. Wszystko po to, by Rawa była coraz piękniejsza. 

Druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięta została na początku grudnia. Tym razem do ratusza wpłynęły dwa zgłoszenia i jak się okazało, po weryfikacji i ocenie komisji konkursowej, obydwa spełniały wszystkie kryteria. Dzięki temu przyznane zostały dwie nagrody: główna w wysokości 15 tysięcy złotych za remont budynku przy ulicy Mazowieckiej, a także wyróżnienie w wysokości 8 tysięcy złotych dla budynku znajdującego się też przy ul. Mazowieckiej.

Jak widać, planując remont budynku, czy to mieszkalnego, czy też mieszkalno-usługowego, na obszarze rewitalizacji Rawy warto pamiętać o konkursie. 
– Niezależnie od tego czy dany budynek zostanie zgłoszony do konkursu, podczas remontu właściciele muszą pamiętać o warunkach wynikających z regulaminu oraz warunkach zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego – mówi Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Mariusz Szadkowski. 

Warto przypomnieć, że wspomniany konkurs został ogłoszony w listopadzie 2019 roku i jest jednym z instrumentów finansowych uruchomionych w ramach projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Cel konkursu jest jasny – poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji, a sam konkurs ma aktywizować właścicieli budynków do wykonania prac remontowych, co będzie skutkowało polepszeniem jakości przestrzeni publicznej.

Konkurs jest adresowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji. Aby wziąć w nim udział należało w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu, a następnie w październiku 2021 r. złożyć wymagane dokumenty w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Jeśli jednak właściciel budynku dopiero planuje taki remont – nic straconego. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu zaplanowane zostało na pierwszy kwartał 2022 roku. Można także skorzystać z pozostałych instrumentów uruchomionych w ramach projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w pokoju nr 9  w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 lub pod numerem telefonu 46 814 47 11 wew. 130. 
*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz