Rawianie skorzystają z PSZOK-u. Od kwietnia rusza stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych…

erawaMiasto
komentarzy

Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej będą mogli skorzystać ze stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który od kwietnia na stałe będzie działać w ZGO Pukinin. PSZOK umożliwi rawianom bezpłatne i systematyczne pozbywanie się nie tylko wielkogabarytowych odpadów, ale także opon, baterii, gruzu, czy opakowań po chemikaliach. 

Budowa PSZOK-ów to jeden z wymogów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami, również w Rawie Mazowieckiej musi powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który  zapewni łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta. Od kwietnia rawianie będą mogli systematycznie i co najważniejsze za darmo, pozbywać się odpadów, do tej pory odbieranych tylko dwa razy do roku.
– Teraz odpady selektywne będzie można przywieźć do nas w zasadzie codziennie. Zależy nam, żeby rawianie u nas wyrzucali głównie opony, gruz, baterie, jarzeniówki, pojemniki po chemikaliach, nawozach, czy opryskach. Dzięki temu w okół nas będzie czyściej – mówi Włodzimierz Misztal prezes spółki ZGO.

Wykaz odpadów, które będą przyjmowane w punkcie, a także limit przypadający na jedną osobę będzie zawarty w regulaminie, który lada moment ma pojawić się na stronie internetowej ZGO Aquarium. Przykładem jest tutaj chociażby ograniczenie co do ilości zdawanych opon. Mieszkaniec Rawy w ciągu roku może bezpłatnie oddać cztery sztuki.

Odpady będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00, a także w sobotę 7:00 – 15:00. Spółka w chwili obecnej prowadzi rozmowy dotyczące porozumień, w ramach których mieszkańcy innych gmin w powiecie rawskim mogliby korzystać z lokalnego PSZOK-u.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz