Rawski ratusz czeka na zarządcę muzeum. Oferty w przetargu można składać do 27 sierpnia…

erawaKultura
komentarzy

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej ogłosił przetarg na wyłonienie zarządcy Muzeum Ziemi Rawskiej. Do 27 sierpnia zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty. Nowy manager musi posiadać minimum 2-letni staż pracy w instytucjach kultury, najlepiej tych związanych z muzealnictwem. Niezbędna jest także roczna praktyka w kierowaniu zespołem ludzkim. 

Zmiana formuły zarządzania Muzeum Ziemi Rawskiej to jedno z zadań dość konsekwentnie realizowanych przez rawskich samorządowców. Włodarze miasta, z burmistrzem Dariuszem Misztalem na czele, zapewniali, że nowe rozwiązania pozwolą uzyskać nową jakość funkcjonowania kulturalnej placówki. Dziś zapewnienia mogą przełożyć się na konkrety, a ma służyć temu rozpisany przetarg na nowego menadżera, który zajmie się lokalnym muzeum. Przed nowym szefem stawiane są bardzo konkretne wymagania. Zwycięzca przetargu  „(…) zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na strategicznym i bieżącym zarządzaniu MZR, realizowanym w sposób ciągły i nieprzerwany, w okresie przewidzianym w zamówieniu”.

Do podstawowych obowiązków managera należeć będzie między innymi: efektywne prowadzenie działalności muzeum, współpraca z innymi instytucjami kultury oraz Urzędem Miasta, a także pozyskiwanie środków zewnętrznych nie tylko na realizację aktualnych zadań, ale również na poprawę infrastruktury jednostki. W specyfikacji zapisano również obowiązek kształtowania pozytywnego wizerunku MZR oraz stworzenia i skutecznego przeprowadzenia kampanii wizerunkowej, identyfikacji wizualnej i promocyjnej muzeum, a także zwiększenia obecności jednostki w przestrzeni publicznej, również w tej wirtualnej. (Całą specyfikację warunków zamówienia można zobaczyć tutaj)

Wszystkie oferty zostaną ocenione w postępowaniu przetargowym, gdzie pod uwagę brane są dwa główne kryteria. Cena stanowiąca 70% oceny oferty oraz koncepcja funkcjonowania muzeum – 30%, na którą składać ma się między innymi koncepcja zarządzania i funkcjonowania MZR oraz program działalności merytorycznej.

Umowa z nowym zarządcą będzie realizowana przez trzy najbliższe lata, począwszy od dnia podpisania umowy.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz