Rawskie Targi Pracy zainteresowały młodych ludzi. Z propozycji Urzędu Pracy skorzystało około tysiąca osób

erawaPowiat
komentarzy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej stara się skutecznie pośredniczyć między bezrobotnymi a pracodawcami. Efektem działań są chociażby ostatnie targi pracy. 

Rawskie Targi Pracy 2023 odbyły się w miniony czwartek (19.10) w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Cała akcja zrealizowana została w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w powiecie rawskim pod hasłem: „Talent i praca – to się opłaca!”.

Targi Pracy stanowią jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej. Ich ideą jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy młodzieżą szkolną, bezrobotnymi, poszukującymi pracy a pracodawcami.
— Mamy nadzieję, że to nowatorskie rozwiązanie przyczyniło się do zwiększenia zasięgu prezentowanej oferty zatrudnieniowej a innowacyjna formuła pozwoliła objąć swym zasięgiem większą liczbę osób zainteresowanych poszukiwaniem swojej drogi zawodowej. Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach dziękujemy za kreatywność oraz zaangażowanie. Państwa obecność utwierdza nas w przekonaniu, że targi pracy są wydarzeniem ważnym, służącym lokalnej społeczności w promowaniu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i tworzeniu równych szans na rynku pracy – mówi Bożena Woźniak, Dyrektor PUP w Rawie Mazowieckiej.

Podczas rawskich targów swoje oferty pracy zaprezentowało 15 wystawców. Działania te z pewnością pozwoliły młodzieży szkolnej na usystematyzowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz na poznanie nowych branż i zawodów. Tegoroczne targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób szukających pomysłu na dalszą karierę zawodową.

Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w partnerstwie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej oraz Zespołem Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Patronat honorowy nad targami objął Starosta Rawski Józef Matysiak.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

fot. ZSCEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz