Razem zmieniajmy Rawę Mazowiecką. Już w przyszłym tygodniu ruszają konsultacje w terenie

erawaMiasto
komentarzy

Już niebawem w Rawie Mazowieckiej rozpoczną się terenowe spotkania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego jednego z obrębów miasta, którego znaczną częścią jest  osiedle Tatar. Tak naprawdę po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli wyrażać swoje opinie przed powstaniem projektu planu miejscowego.

Rawa Mazowiecka przystąpiła do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu dokumentów planistycznych, stąd też organizacja otwartych konsultacji, do wzięcia udziału w których zaprasza burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal. Szeroko o założeniach oraz harmonogramie wspomnianych spotkań pisaliśmy już wcześniej (czytaj tutaj). Teraz przyszła kolej na szczegóły. 

Pierwsze ze spotkań odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 16:30 w terenie kompleksu działek o numerach ewid. 7-6/18, 7-6/1 i 7-6/19, położonych w rejonie ulicy Katowickiej (teren niezabudowany, położony w głębi pomiędzy nieruchomościami przy ul. Katowickiej 33 A i ul. Katowickiej 35 – tuż za osiedlem nowych domków znajdujących się po lewej stronie jadąc w kierunku wsi Chrusty).

Drugie natomiast będzie miało miejsce w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 17:15 w terenie kompleksu działek o nr ewid. 7-139/2, 7-139/3, 7-139/4, 7-139/5, 7-139/6, 7-139/7, 7-139/8 i 7-139/9, położonych przy ul. Wyzwolenia 10 (przy zbiegu ulicy Słowackiego i ulicy Wyzwolenia, teren dawnej centrali nasiennej).

– W przypadku pierwszego spotkania, rozmowa będzie dotyczyła zmiany przeznaczenia terenu rolnego na mieszkaniowy, zaś w przypadku drugiego terenu określone zostaną założenia do zmiany przeznaczenia na usługowe. Podczas spotkań dowiemy się o oczekiwaniach właścicieli i mieszkańców dotyczących zagospodarowania obu terenów oraz odpowiemy wstępnie na pytania dotyczące możliwości realizacji tych zamierzeń. Dodatkowo, stworzony zostanie roboczy szkic koncepcji zagospodarowania przedmiotowych miejsc –  mówi Magdalena Bernacik, naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami w rawskim Urzędzie Miasta.

Należy również wspomnieć, że do 31 maja możemy wziąć udział także w pierwszym etapie omawianych konsultacji. Aby to zrobić wystarczy wypełnić ankietę mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb przestrzennych mieszkańców, dotyczących m.in. określenia charakteru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość zabudowy, ilość kondygnacji, wielkość działki budowlanej, wielkość powierzchni biologicznie czynnej) oraz określania rodzaju usług w zabudowie usługowej i w zabudowie mieszkaniowej.

Ankietę można wypełniać online (tutaj) lub w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (w pokoju nr 8, w godzinach pracy Urzędu).

– Tak naprawdę to właśnie rawianie mogą zadecydować jak ma zmieniać się Rawa Mazowiecka. Dlatego nie można zaprzepaścić takiej okazji, tym bardziej, że w konsultacjach udział może wziąć każdy mieszkaniec miasta. Szczególnie zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w tworzenie omawianego projektu – dodaje naczelnik Magdalena Bernacik. 

Więcej informacji o harmonogramie konsultacji społecznych założeń do planu miejscowego dla obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć więcej w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05), a także na Facebook’u

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz