Rekrutacja pracowników do miejskiego żłobka w pierwszym kwartale 2014 roku. Ratusz będzie szukał do pracy około 20 osób…

erawaMiasto
komentarzy

Około 20 osób znajdzie zatrudnienie w budowanym w Rawie Mazowieckiej miejskim żłobku. W związku z licznymi pytaniami ze strony naszych Internautów postanowiliśmy spytać, jak obecnie wygląda sprawa poszukiwania potencjalnych pracowników. Jak usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta obecnie nie są znane konkrety dotyczące naboru kadry…

zlobek7700

fot. Prace przy miejskim żłobku wciąż trwają.

Żłobek w Rawie Mazowieckiem ma zacząć funkcjonować we wrześniu 2014 roku. Do tego czasu ratusz musi nie tylko zadbać o dokończenie inwestycji i wyposażenie obiektu, ale także o zatrudnienie niezbędnej ekipy.

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Oprócz osób o takich kwalifikacjach ratusz będzie musiał poszukać kilku pracowników zajmujących się utrzymaniem samego obiektu. Jak na razie jednak konkretnych informacji na ten temat brak.
– Jeszcze konkretów dotyczących naboru nie znamy. Podania już w tej chwili wpływają do burmistrza. Prawdopodobnie rozpocznie się on w marcu, kwietniu. Nie będzie to bardzo duża liczba zatrudnionych, około 20 osób. To zależy też od tego jakie będzie zainteresowanie żłobkiem, ale każda zatrudniona osoba musi mieć odpowiednie kwalifikacje – informuje Jolanta Kosińska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

> Jak wyglądał start budowy miejskie żłobka? Do zobaczenia w naszym archiwum.

Rawski ratusz z powodzeniem w materii poszukiwania potencjalnych pracowników może skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Jak sprawdziliśmy, w spisie bezrobotnych znajduje się kilka osób, które spełnią niezbędne wymagania. Chęć pomocy w rekrutacji również płynie ze strony rawskiego pośredniaka.
– Pielęgniarek i położnych nie mamy w ogóle zarejestrowanych, ale osób, które ukończyły pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną mamy 8 osób, edukację początkową 1 i pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą 2 osoby. Jesteśmy otwarci na propozycje Urzędu Miasta, jeżeli tylko zgłosi nam takie zapotrzebowanie, to będziemy dokonywać rekrutacji – mówi Dorota Zdziechowska, zastępca dyrektora PUP w Rawie Mazowieckiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz