Sprzedaż mieszkania Ukraińcowi – czy to nie problem?

erawaMagazyn
      Artykuł sponsorowany
komentarzy

Sprzedaż nieruchomości obcokrajowcom rządzi się specjalnymi zasadami. Jeśli kupujący nie jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wówczas musi  uzyskać pozwolenie na zakup niezabudowanego gruntu lub domu. Jakie formalności musi załatwić osoba z Ukrainy, aby kupić w Polsce nieruchomość?

Gdy zamierza się sprzedać nieruchomość Ukraińcowi, wówczas niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego ministra do spraw wewnętrznych. Wymaga to spełnienia szeregu formalności, co oczywiście wydłuża czas, w którym można zrealizować transakcję sprzedaży.

Pozwolenie trzeba uzyskać, gdy zakup dotyczy:
* nieruchomości gruntowych niezabudowanych
* nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wielorodzinnym
*  nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem o przeznaczeniu niemieszkalnym
*  mieszkań położonych w strefie przygranicznej

Wyjątkiem jest więc zakup wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wówczas transakcja nie jest objęta przepisami, które reguluje „Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”. Wyjątkiem od tego wyjątku jest zakup mieszkań położonych w strefie przygranicznej.

Jak wygląda nabycie nieruchomości, gdy trzeba uzyskać pozwolenie?
Formalności związane z uzyskaniem zgody na nabycie nieruchomości są czasochłonne. Z tego  powodu sprzedający, którym zależy na szybkim przeprowadzeniu procesu sprzedaży, powinni brać pod uwagę, że kupujący z Ukrainy będzie musiał uzyskać pozwolenie. Dodatkowym problemem jest to, że cała procedura starania się o zgodę na zakup
nieruchomości, może nie zakończyć się sukcesem. Zezwolenie może nie być wydane. Z punktu widzenia  sprzedającego transakcja jest obarczona sporym ryzykiem.
Zabezpieczeniem może być dużo wyższa kwota sprzedaży. Natomiast nie jest to rozwiązanie, które będzie opłacalne dla kupującego.

Kiedy można kupić nieruchomość bez zezwolenia? 
Nie wszystkie nieruchomości wymagają zezwolenia. Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie obejmują wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli planuje się sprzedaż takiej nieruchomości, wówczas nie trzeba się martwić tym, że kupujący obcokrajowiec z Ukrainy, będzie musiał czekać na uzyskanie pozwolenia na dokonanie zakupu.

Czy warto zdecydować się na sprzedaż nieruchomości Ukraińcowi?
To, czy sprzedaż nieruchomości, będzie opłacalna, zależy od sytuacji konkretnego sprzedającego. Jeśli cudzoziemiec będzie gotowy zapłacić nieco większą kwotę, a równocześnie czas realizacji transakcji nie ma dużego znaczenia, wówczas można takie rozwiązanie brać pod uwagę. Należy jednak brać pod uwagę, że cudzoziemcy z Ukrainy są
również w mniejszym stopniu zainteresowani długim procesem zakupu nieruchomości.

Opracowanie:
COSMOPOLITAN – biuro nieruchomości

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz