Stała opłata za żłobek przyjęta. Od września rodzice będą płacić za utrzymanie miejsca dla dziecka w miejskiej placówce…

erawaMiasto
komentarzy

To już pewne. Od września rodzice, których pociechy korzystają z opieki miejskiego żłobka w Rawie zapłacą stałą opłatę za pobyt dziecka. Kwota nie będzie teraz zależna od obecności malucha w żłobku i wyniesie 175 złotych. Zmiany w sposobie rozliczania należności związane są głównie z wysokimi kosztami utrzymania obiektu i niższą dotacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Radni Rady Miasta jednogłośnie przyjęli przygotowaną przez ratusz uchwałę. Według niej, od września będzie obowiązywała stała opłata za korzystanie z miejskiego żłobka. Rodzice maluchów oddanych pod opiekę placówki będą musieli miesięcznie uiścić 175 zł za utrzymanie miejsca oraz 110 zł będące odpłatnością za całodzienne wyżywienie. Zmiana spowodowana jest przede wszystkim bardzo wysokimi kosztami utrzymania żłobka oraz niższą dotacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dla rodziców, których dzieci regularnie uczęszczały do żłobka, różnica będzie stosunkowo niewielka. Obecnie łączna kwota do uregulowania za miesięczny pobyt malucha w „Tuptusiu” wynosi 276,32 zł, nowa, łączna stawka wyniesie natomiast 285 zł. Zmianę odczują głównie ci rodzice, których pociechy z różnych względów nie pojawiają się w żłobku codziennie.

Warto jednak zaznaczyć, iż w uzasadnionej sytuacji niezmiennie będzie można starać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z płacenia należności.
– Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w żłobku, uwzględniające dzieci niepełnosprawne, rodziny wielodzietne oraz rodziny o niskim dochodzie na osobę w rodzinie pozostają bez zmian – mówi naczelnik Jolanta Kosińska z Urzędu Miasta.
Więcej na temat wprowadzenia stałej opłaty w nagraniu video.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz