Otagowane: Bernard Sujka

Skwer imienia Księdza prałata Mieczysława Iwanickiego. Radni jednomyślnie podjęli taką decyzję. Pytaliśmy miejskich rajców, czy można było w tej kwestii zapytać o głos mieszkańców…

erawaMiasto
Jednomyślnie radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka nadali nazwę skwerowi przed Szkołą Podstawową Nr 1. Na środowej sesji (23.10) zapadły wiążące decyzje w tej sprawie. Oficjalnie, nowa nazwa zacznie obowiązywać po upływanie 14 dni od dnia ogłoszenia podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wynik głosowania od początku wydawał się oczywisty i tak też wyglądał po […]