Ojcowie Pasjoniści z dofinansowaniem na ponad pół miliona złotych. Środki mają być przeznaczone na remont i renowację kościoła

erawaMiasto
komentarzy

Czy mały kościółek w Rawie Mazowieckiej to tylko obiekt sakralny, czy również zabytek? Miasto udzieliło dofinansowania dla Ojców Pasjonistów. Radni Rady Miasta przychylili się do wniosku, ale nie obyło się bez dyskusji. 

W trybie pilnym zwołana została wtorkowa (2.07) sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Wszystko po to, aby podjąć decyzję czy przyznać Ojcom Pasjonistom dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 

Sprawa dotyczy wniosku, który Urząd Miasta złożył w imieniu małego kościółka w marcu bieżącego roku o dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycja zapisana została jako „Remont i renowacja Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 3” i we wniosku, koszt jej realizacji opiewał na 550 tysięcy złotych. Dzięki temu udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych.

Początkowo miasto miało być tylko pośrednikiem w przekazaniu otrzymanych środków pieniężnych i właśnie taka uchwała została przez radnych podjęta. 21 maja 2024 roku formalnie ustalono, że kościółek otrzyma 500 tysięcy złotych. Jednak późniejsze procedowanie przekazania pieniędzy przyniosło zmiany. Okazało się, że miasto musi przekazać kwotę w takiej wysokości, w jakiej zapisana została w złożonym wniosku, czyli o 50 tysięcy więcej. W innym przypadku półmilionowa dotacja by przepadła.

Podczas wtorkowej sesji, pojawiły się głosy sprzeciwu.
— 90% środków z tego programu (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przyp. redakcji) zostało przeznaczone na obiekty sakralne. Jeżeli my z funduszy przeznaczonych na zabytki, będziemy znów dawać na obiekty sakralne, mamy przecież inne zabytki, np zamek, no nie podoba mi się to (…) 10% to za dużo, ktoś musi powiedzieć stop – mówił podczas obrad radny Jerzy Włodarski. 

Całą transmisję sesji z 2 lipca możecie obejrzeć —> tutaj. 

Kościół nie może partycypować w tym koniecznym wkładzie własnym. Burmistrz Piotr Irla tłumaczył, że nie ma właściwych narzędzi, które umożliwiłyby małemu kościółkowi przekazanie miastu 50 tysięcy złotych. 
— Nie dokładamy pieniędzy kościołowi, a dla obiektu – skwitowała dyskusję przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska, prosząc o unikanie światopoglądowych dyskusji, a skupienie się na sprawach miasta. 

W budżecie Rawy Mazowieckiej na ten rok zapisane zostało 150 tysięcy złotych na dofinansowanie zabytków, niezbędny wkład własny dla wspomnianej inwestycji ma pochodzić z tych właśnie środków. Uchwała o przekazaniu pieniędzy została przyjęta większością głosów, za 14 radnych, wstrzymał się jedynie radny Jerzy Włodarski. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz