10 lub 5 zł za śmieci zapłacą mieszkańcy Białej Rawskiej. Kolejna gmina w powiecie rawskim uporała się z uchwaleniem nowych stawek…

erawaPowiat
komentarzy

Utrzymanie czystości oraz porządku w mieście i gminie Biała Rawska było głównym punktem obrad zeszłotygodniowej XXV sesji Rady Miejskiej. 29 listopada radni jednogłośnie przyjęli dwie stawki w wysokości 10 i 5 zł od osoby.

Temat śmieci jest teraz najbardziej aktualny na posiedzeniach rad miasta, powiatu, czy gminy. Również Biała Rawska zajęła się uregulowaniem zasad dotyczących opłat za odpady oraz sposobu ich odbierania od właścicieli nieruchomości.

Jacek Otulak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, odczytał propozycję stawek w wysokości 10 zł za śmieci zmieszane oraz 5 zł za odpady segregowane. Warto zaznaczyć, że w Białej, podobnie jak i w Rawie Mazowieckiej, ustalono naliczanie opłaty od każdej osoby zamieszkującej dane gospodarstwo domowe.

Mieszkańcy gminy i miasta otrzymają 2 pojemniki, które na stałe będą musiały znaleźć miejsce w domkach rodzinnych. Pierwszy z nich będzie przeznaczony na odpady szklane, drugi zaś na zmieszane. Pozostałe segregowane śmieci będą trafiać do specjalnie oznaczonych worków, rozdawanych przez firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości w określonym terminie. W domkach odbiór śmieci będzie miał miejsce raz w miesiącu, natomiast w budynkach wielorodzinnych minimum raz w tygodniu.

Forma naliczania całkowitej opłaty od gospodarstwa domowego będzie podobna do tej, uchwalonej przez radnych miasta Rawa Mazowiecka. Każde gospodarstwo otrzyma deklarację, w której należy podać liczbę osób zamieszkujących dane miejsce, formę oddawania odpadów oraz przypuszczalną liczbę gromadzonych śmieci. Radni wzięli również pod uwagę teren wiejski, w którym większość oddawanych odpadów będzie należała do frakcji suchych, czyli tych, już wstępnie segregowanych. Dlatego w deklaracji znajdzie się zapis dotyczący posiadania w danym gospodarstwie kompostownika. Deklaracje te trzeba będzie złożyć do 31 marca 2013 roku.

Akcja informacyjna wśród mieszkańców Białej jest planowana na początek przyszłego roku, wtedy też wszyscy zostaną poinformowani o nowo obowiązujących zasadach i sposobie naliczania wysokości opłat. Na chwilę obecną stawki muszą być proporcjonalne do kosztów jakie poniesie miasto za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Wacław Adamczyk, burmistrz Białej Rawskiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz