W jakiej kondycji jest sytuacja finansowa powiatu rawskiego? Spotkanie w tej sprawie w poniedziałek (19.03)

erawaPowiat
komentarzy

Radni Prawa i Sprawiedliwości organizują spotkanie dotyczące finansów powiatu rawskiego. Starosta apeluje o „zaprzestanie rozpowszechniania nierzetelnych informacji”. 

Spotkanie poświęcone sytuacji finansowej powiatu rawskiego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego zaplanował na poniedziałek. O godzinie 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej radni chcą rozmawiać o kondycji powiatu. Swoje zaproszenie, w imieniu samorządowców, Adrian Galach skierował nie tylko do mieszkańców, ale także starosty Józefa Matysiaka. W oficjalnym piśmie czytamy o powodach organizacji debaty. 
W związku z oświadczeniem Zarządu Powiatu Rawskiego (…), w którym to przekazano szczątkowe informacje dotyczące pożyczki udzielonej przez Magellan S.A na rzecz SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, poręczonej przez Powiat Rawski prawie 30 ha nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz brakiem kompleksowej informacji dotyczącej ogólnej kondycji finansowej Powiatu Rawskiego oraz SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej pragnę zaprosić Pana do publicznej debaty… 

Zaproszenie to nie spotkało się jednak z uznaniem starosty Józefa Matysiaka. W jego odpowiedzi czytamy: 
Zadłużenie powiatu mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach (34,26% wobec 60% dopuszczalnego) i wynika z niedostatecznego finansowania budżetowych zadań (np. oświaty, brak ok. 3 mln zł za 2017 rok). (…) Organizowaną debatę traktuję jako przedwczesne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Zwracam się do Pana o zaprzestanie rozpowszechniania nierzetelnych informacji na temat finansów powiatu oraz jako członka klubu PiS o działanie w swojej partii na rzecz prawidłowego finansowania przez władze RP zadań samorządowych. 

Szczegółowe dane dotyczące zadłużenia powiatu możecie znaleźć w załączniku pdf. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz