Wchodzi nowa, obowiązkowa deklaracja dla właścicieli budynków. Sprawdź czy Ty również musisz ją wypełnić

erawaMiasto
komentarzy

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw. Poznaj szczegóły nowego obowiązku. 

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, nowa deklaracja ruszy już 1 lipca, a obowiązek wypełnienia jej spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw. Nie chodzi tu jedynie o budynki mieszkalne. 
– Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach lub zarządcach wszystkich nieruchomości, bez względu na to czy jest to budynek mieszkalny czy też niemieszkalny. Tym nowym przepisem objęci będą również właściciele mieszkań, którzy posiadają indywidualne źródła ciepła, np. kominki. Przepis dotyczy też małych, lokalnych ciepłowni oraz małych zakładów produkcyjnych, gdzie minimalna moc cieplna źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW – tłumaczy Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Mariusz Szadkowski. 

Wspomniane deklaracje będzie można złożyć w formie elektronicznej, czyli w najszybszy i najwygodniejszy sposób za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl lub tradycyjnie w formie papierowej. Wypełniony dokument trzeba będzie wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu gminy właściwego dla terenu umiejscowienia nieruchomości. 

Termin złożenia deklaracji zależny będzie od czasu istnienia źródła ciepła i spalania. W przypadku budynków już istniejących będzie to okres 12 miesięcy począwszy od 1 lipca tego roku, a w przypadku nowo powstałych obiektów lub podczas wymiany starego źródła ciepła – obowiązuje termin 14 dni od zakończenia budowy lub od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 
– Niedopełnienie obowiązku może skutkować wyciągnięciem konsekwencji w oparciu o kodeks wykroczeń, a co za tym idzie, nałożeniem kary grzywny. Musimy również spodziewać się, że np. podczas przeglądów kominowych, czy też w czasie kontroli palenisk wykonywanych przez Straż Miejską zebrane dane będą wprowadzane do systemu i zestawiane ze złożonymi deklaracjami. Wzór deklaracji będzie umieszczony na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka pod adresem www.rawamazowiecka.pl/ceeb, w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, a także w pokojach nr 9 i 15 Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4 – dodaje kierownik Mariusz Szadkowski. 

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz