Zarząd Powiatu Rawskiego z absolutorium. „To konieczna formalność”

erawaPowiat
komentarzy

Powiatowi radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium poprzedniemu Zarządowi. Takie obrady choć mogą wydawać się nielogiczne, są konieczne. 

Podczas piątkowej (28.06) sesji Rady Powiatu Rawskiego radni, po wcześniejszym zapoznaniu się z raportem o stanie Powiatu Rawskiego za 2023 rok, udzielili poprzedniemu Zarządowi wotum zaufania. Pozytywnie przyjęli też uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok, tym samym udzielając absolutorium.

I choć ocena dotyczyła Zarządu, który po ostatnich wyborach samorządowych, ustąpił z zarządzania Powiatem Rawskim, takie działanie jest konieczne, a brak przyjęcia stosownych, wspomnianych uchwał mógłby się wiązać z odwołaniem obecnego Zarządu Powiatu Rawskiego. Dlatego radni bez zbędnych dyskusji przegłosowali omawiane punkty i przystąpili do jednogłośnego głosowania. 

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz