Zostań zwycięzcą! Weź udział w konkursie na najładniejszy ogródek

erawaMagazyn
komentarzy
„Rawa Mazowiecka  – Miastem Kwiatów i Zieleni” – właśnie taki tytuł nosi konkurs, do którego zaprasza Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. My też jesteśmy współodpowiedzialni za wygląd naszego otoczenia. 

Konkurs na najładniejszy ogródek. Brzmi banalnie? Ale uwierzcie, wcale takie nie jest. Celem zabawy jest podniesienie estetyki naszego najbliższego otoczenia i miasta. Chodzi także o większe poczucie współodpowiedzialności za wygląd Rawy, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko naturalne. 
A tak poza tym, czy nie lubicie spędzać czasu na łonie przyrody, gdy wszystko dookoła jest zielone i pachnące? Dlatego szczególnie zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym radosnym konkursie. Tym bardziej, że udział w zabawie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy miasta

Zgłoszenia

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy domów jedno- i wielorodzinnych, zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Karty zgłoszeń do udziału w konkursie na: ogród, balkon lub ogród przyblokowy należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5, nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (z dopiskiem na kopercie: Konkurs – „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”) lub elektronicznie na adres e-mail [email protected] do dnia 15 czerwca 2022 r. 

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dokona oceny obiektów na podstawie dwukrotnych oględzin i wykona dokumentację fotograficzną  w terminach – do 15 lipca i do 15 września br.

Komisja konkursowa oceniać będzie:
* Ogólny wygląd przedmiotu oceny, wrażenie estetyczne, harmonię.
* Dobór roślin zdobiących ogród, balkon, ogródek.
* Pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni, zachowanie symetrii.
* Umiejętność kształtowania terenu.
* Zastosowanie elementów małej architektury.
*Wykorzystanie istniejącej wiedzy w zakresie sztuki tworzenia zieleni.

Ogłoszenie wyników

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi  w listopadzie 2022 r. O dokładnym terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Tutaj znajdziecie –> regulamin oraz kartę zgłoszenia. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz