Biała Rawska ze 100% podwyżką za wywóz odpadów komunalnych. Zmiany już od 1 lipca

erawaBiała Rawska, Powiat
komentarzy

Kolejne gminy i miasta decydują się na wzrost stawek za wywóz śmieci. Tym razem 100% podwyżka zacznie obowiązywać w gminie Biała Rawska. To ogólnokrajowy wzrost uwarunkowany zwiększającą się opłatą środowiskową. 

Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Białej Rawskiej już od 1 lipca. Dwukrotny wzrost opłat spowodowany jest zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowego rozporządzenia opłaty za wywóz śmieci kształtują się następująco:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady segregowane):

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (odpady zmieszane):

Zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostanie bowiem wysłane zawiadomienie o zmianie kosztów wywozu odpadów komunalnych. Również terminy opłat nie ulegają zmianie. 

Przypominamy także, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na danej nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji. 

Tekst: Luiza Wieczorek

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz