Blisko 50% mieszkańców Rawy Mazowieckiej stwierdziło, iż nie będzie segregować śmieci. Ratusz myśli nad podniesieniem opłat i większym zróżnicowaniem cen…

erawaMiasto
komentarzy

Rawianie nie chętni do segregowania odpadów. Jak się okazuje, blisko połowa mieszkańców miasta stwierdziła, iż nie będzie prowadziła selektywnej zbiórki odpadów. Takie dane płyną z deklaracji, jakie Urząd Miasta zbierał od mieszkańców w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej. Do ratusza spłynęło już blisko 95% wszystkich deklaracji.

fot. Według wiceburmistrza zróżnicowanie cen jest wyjściem z sytuacji.

Wnioski płynące z analizy deklaracji nie są zbyt optymistyczne. W końcu nowe prawne zapisy miały pomagać samorządom w uzyskiwaniu większej ilości segregowanych odpadów. Do proekologicznych zachowań można było zachęcać poprzez zróżnicowanie cen za wywóz nieczystości. Rawski samorząd nie poszedł jednak tym torem ustalając ceny tak, iż różnica między opłatą za śmieci zbierane normalnie i selektywnie wynosi zaledwie 2 zł (jest to odpowiednio 6 zł miesięcznie za niesegregowane i 8 zł za segregowane odpady). Dla przykładu w sąsiednich Skierniewicach różnica ta wynosi ponad 8 zł! Odpowiednio 8,5 zł oraz 17 zł.

Problem dostrzega już rawski urząd. Na horyzoncie pojawia się możliwość podjęcia nowej uchwały i zaproponowania, bardziej zróżnicowanych stawek.
– Wśród mieszkańców brakuje świadomości ekologicznej. Nie segregując, wyrzuci wszystko do jednego kosza i ma święty spokój, nie ma problemu z kilkoma pojemnikami, nie musi o nie dbać i zabezpieczać ich. W przyszłości, aby zmobilizować mieszkańców do segregowania odpadów, będziemy zmuszeni podnieść stawkę za śmieci nieselektywne. Choć odbiór tego typu odpadów jest dla nas bardziej kosztowny – podkreśla wiceburmistrz Rawy, Wojciech Skoczek.

Problem może mieć także drugą przyczynę. W mieście mogło po prostu zabraknąć informacji dotyczącej tego, jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów. To w połączeniu z małą różnicą ceny okazało się dla rawian bardziej opłacalne, szczególnie z perspektywy czasu potrzebnego na zgłębienie nowego i niełatwego prawa śmieciowego.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz