Budżet Rawy na 2017 rok po długich dyskusjach i poprawkach uchwalony jednogłośnie. Pojawił się w nim również… budżet obywatelski

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka potrzebowali wielu godzin i aż dwóch sesji, aby uchwalić ostateczny wygląd budżetu na 2017 rok. Najważniejsza w roku uchwała zakłada dochody miasta na poziomie ponad 76 milionów złotych, wydatki oscylujące w granicach 83 milionów oraz inwestycje warte ponad 14,5 miliona złotych.

Choć uchwalenie budżetu dla Rawy Mazowieckiej na bieżący rok nie należało do najłatwiejszych, okazuje się on być wyjątkowo okazały, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje. 
– Jest to budżet bardzo potężny, a rok 2017 będzie bardzo pracowity i wszystkich nas będzie czekało dużo pracy, by go zrealizować. (…) Główną pozycją w wydatkach inwestycyjnych jest kontynuacja przebudowy Przedszkola nr 1 i pojawiają się nowe zadania dotyczące rewitalizacji miasta – mówi skarbnik rawskiego ratusza, Jolanta Witczak.

Dyskusja nad tym, które z inwestycji i w jakiej kwocie powinny znaleźć się w ostatecznej wersji budżetu miasta prowadzona były aż na dwóch sesjach. Żadna ze stron, czyli ani burmistrz Dariusz Misztal, ani opozycyjni radni, nie chciała odpuścić swoich propozycji. 

Finalnie w budżecie uchwalonym jednogłośnie przez radnych 17 stycznia, a poprawionym kilka dni później na sesji nadzwyczajnej (23.01), znalazło się kilka istotnych zadań. Wśród nich, oprócz kontynuacji remontu i rozbudowy „Tęczowej Jedyneczki” oraz rewitalizacji miasta (o czym pisaliśmy tutaj), pojawiły się:
˜˜˜– ponownie budżet obywatelski (w wysokości 200 tys. zł), 
– opracowanie dokumentacji i przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza (2 mln zł),
˜– budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej (1,5 mln zł)
– dofinansowanie samochodu bojowego dla OSP Rawa Mazowiecka (100 tys. zł)
– budowa placu zabaw na osiedlu Solidarności (150 tys. zł)
– budowa placu zabaw przy ul.Słowackiego przy zalewie Tatar (100 tys zł)
– poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej – program dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (500 tys. zł)

To tylko niektóre z pozycji, które znalazły się w tegorocznym budżecie. Wszystkie planowane zadania można sprawdzić tutaj (pdf)

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz