Duże rodziny zapłacą mniej za odpady komunalne. Zapoznaj się ze szczegółami i dokonaj korekty deklaracji…

erawaMiasto
komentarzy

Duże rodziny, posiadające minimum troje dzieci, będą płacić mniej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby móc skorzystać z zapisów uchwały Rady Miasta należy spełnić warunek wielodzietności i dokonać korekty deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta. 

Rawianie mogą być zwolnieni z opłat za odbiór odpadów komunalnych, niezależnie czy zbierają je selektywnie, czy też nie. Chodzi tu o uchwałę podjętą w lutym bieżącego roku, która zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia. 100% zwolnienie z opłaty przypada na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Uchwała obejmuje dzieci: do 18 roku życia; do ukończenia 25 lat, o ile jest ono uczniem, a także dzieci, które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych
– Podjęta uchwała zakłada, że rodziny wielodzietne, które są zakwalifikowane zgodnie z definicją karty dużej rodziny, mają obowiązek zgłosić się do Urzędu Miasta w celu skorygowania deklaracji o zagospodarowaniu odpadów komunalnych – mówi Anna Idzikowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej rawskiego ratusza. 

Korekty deklaracji należy składać w Urzędzie Miasta przy Placu Piłsudskiego 4, pokój nr 18. Informacje udzielane są pod numerem telefonu (46) 814 34 57, wew. 122.

Standardowe opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych to 7,50 zł za śmieci zbierane selektywnie i 12 zł za zmieszane. 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz