Otagowane: opłata

Już od 1 sierpnia zapłacimy więcej za odbiór odpadów. Podstawowa kwota wzrośnie o 5 zł

erawaMiasto
26 i 78 zł. Tyle zapłacimy za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Rawie Mazowieckiej.  Nowe stawki będą obowiązywać już od najbliższego wtorku (1.08). Dotychczas, przed przyjęciem przez miejskich radnych uchwały wprowadzającej zmiany w wysokości opłat, płaciliśmy 21 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady były zbierane i odbierane selektywnie oraz 63 zł w przypadku […]

Podwyżka za odbiór śmieci w Rawie Mazowieckiej. Burmistrz Piotr Irla tłumaczy powody nieuniknionych zmian

erawaMiasto
Prawdopodobnie już od 1 kwietnia w Rawie wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy muszą liczyć się z podwyżką.  Wraz z początkiem roku kalendarzowego wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregowania odpadów. Mimo to, w Rawie Mazowieckiej wciąż oscylujemy blisko 50% selektywnej zbiórki śmieci.  Niestety, nawet jeśli wszyscy solidnie będziemy segregować produkowane przez nas odpady, musimy […]

Uwaga przedsiębiorcy! Urząd Gminy w Białej Rawskiej przypomina o opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Masz pozwolenie na sprzedaż alkoholu? Termin opłaty za zezwolenie mija już 31 maja.   Urząd Gminy w Białej Rawskiej przypomina swoim przedsiębiorcom o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Aby nadal móc handlować „procentami” należy dokonać wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska z dopiskiem „opłata za zezwolenie […]

W wakacje zmiana opłat za odpady komunalne. Wzrost opłaty to tendencja w skali całego kraju

erawaMiasto
12,50 za odpady segregowane i 25 zł za niesegregowane – tyle zapłacimy w Rawie Mazowieckiej za wywóz śmieci. Opłata ta to jednak nie tylko sam odbiór.  Aktualny system gospodarki odpadami obowiązuje w całej Polsce od 1 lipca 2013 roku. Podstawą do jego wprowadzenia była zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejszą zmianą […]

Duże rodziny zapłacą mniej za odpady komunalne. Zapoznaj się ze szczegółami i dokonaj korekty deklaracji…

erawaMiasto
Duże rodziny, posiadające minimum troje dzieci, będą płacić mniej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby móc skorzystać z zapisów uchwały Rady Miasta należy spełnić warunek wielodzietności i dokonać korekty deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta.  Rawianie mogą być zwolnieni z opłat za odbiór odpadów komunalnych, niezależnie czy zbierają je selektywnie, czy też nie. Chodzi tu o uchwałę […]

Mieszkańcy Rawy wciąż zalegają z opłatami za śmieci. W kasie Urzędu Miasta brakuje ponad 30 tysięcy złotych…

erawaMiasto
Około 30 tysięcy złotych wynoszą zaległości mieszkańców Rawy Mazowieckiej dotyczące tzw. podatku śmieciowego. Po zmianie systemu zarządzania odpadami, mieszkańcy co dwa miesiące powinni odpowiednią należność wpłacać na konto Urzędu Miasta. Znacząca zmiana dotyczy faktu, iż teraz opłaty trzeba regulować bez wezwania, a więc to sam mieszkaniec musi pamiętać o należytej wpłacie. Z pamięcią, jak widać, […]

Wielodzietne rodziny zapłacą mniej za śmieci. Radni ustalili 25% zniżki dla dużych gospodarstw domowych…

erawaMiasto
Wielodzietne rodziny w Rawie Mazowieckiej zapłacą mniej za śmieci. Radni jednogłośnie poparli pomysł wprowadzenia 25% zniżki skierowanej właśnie do dużych rodzin. Według nowych postanowień, osoby mieszkające w takich domowych gospodarstwach zapłacą 4,5 lub 6 złotych za odpady zbierane selektywnie lub nie.  To odpowiedź na głosy, jakie pojawiły się po wprowadzeniu nowej opłaty śmieciowej. System jej […]