Powiatowi radni zadecydują czy Teresa Pietrzak zostanie zwolniona z RTBS. Wniosek w tej sprawie złożył nowy prezes spółki, Leszek Trębski…

erawaMiasto
komentarzy

Leszek Trębski, nowy prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, złożył wniosek do Rady Powiatu Rawskiego o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy Teresy Pietrzak. Powodem wypowiedzenia umowy ma być naruszenie obowiązków pracowniczych poprzez złamanie prawa. Motywacją do podjęcia takich działań przez prezesa Trębskiego miały być między innymi zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – Twierdzenie, iż naruszyłam rażąco prawo jest dla mnie żenujące – odpowiada była prezes. 

Nowy szef RTBS oraz przedstawiciele lokalnego ratusza oskarżają Teresę Pietrzak o ciężkie naruszenie prawa w momencie pełnienia swojej funkcji. Jeden z głównych zarzutów dotyczy kwestii potencjalnych nieprawidłowości przy wyłanianiu wykonawców poszczególnych inwestycji. Konsekwencją tych stwierdzeń  ma być finalne zwolnienie byłej prezes z pracy w TBS (obecnie pełni tam funkcję kierownika do spraw sprzedaży). Aby ten ruch był możliwy, zgodę musi wyrazić Rada Powiatu Rawskiego, w której mandat radnej sprawuje Teresa Pietrzak.
– Od kilku lat RTBS zleca wykonanie robót budowlanych i projektowych pomijając ustawę prawa zamówień publicznych, to dotyczy budynków w Białej Rawskiej, przy ul. Solidarności, które aktualnie budujemy i obiektów budowanych w latach ubiegłych, przy ulicy Zatylnej i Browarnej  – wymienia Leszek Trębski.

Według nowego prezesa tylko budynek przy ul. Słowackiego 29a był budowany zgodnie ze wspomnianą ustawą. Później do budowy kolejnych obiektów miała zgłaszać się tylko jedna, wciąż ta sam firma, która metr kwadratowy budowała nie za 2900 zł jak poprzednicy, tylko od 3200 do 3900 zł.
– Pani prezes naraziła spółkę na straty. (…) Mamy opinię Ośrodka Doradztwa Zamówień Publicznych, pana Jacka Sadowego, to jest prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który potwierdza, iż spółka, której właścicielem jest samorząd lub skarb państwa, nie tylko powinna, ale musi stosować się do ustawy zamówień publicznych – dodaje Leszek Trębski.

Prezes Trębski zdradza też, że w nowo podległej mu spółce znalazł wniosek pokontrolny Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 2014 roku, które domagało się zwolnienia Teresy Pietrzak ze stanowiska prezesa.
– To nie był wniosek poddany pod rozważanie Rady Nadzorczej a w zasadzie żądanie, które nie zostało wykonane. (…) Podstawą było to, co my ustaliliśmy, a mianowicie łączenie stanowisk i funkcji. CBA też miało wątpliwości co do łączenia funkcji w radzie nadzorczej z prezesostwem w spółce, naruszenie ustawy antykorupcyjnej – podsumowuje Waldemar Buda, radca prawny Urzędu Miasta.

Teresa Pietrzak nie zamierza całej sytuacji przemilczeć. Była prezes sądzi, że oskarżenia kierowane pod jej adresem są krzywdzące i zupełnie niezgodne z faktami.
– Twierdzenie, iż naruszyłam rażąco prawo jest dla mnie żenujące, gdyż ja takiego prawa nie naruszyłam, a wszystkie moje działania, jako prezesa tej spółki, podyktowane były bezgraniczną pracą na rzecz tej spółki i mieszkańców Rawy Mazowieckiej – tłumaczy Teresa Pietrzak.

Była prezes RTBS odpiera wszystkie zarzuty przytoczone przez jej następcę oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. W liście skierowanym do mediów szeroko uzasadnia podejmowane przez siebie decyzje, a nowym władzom zarzuca dążenie do pozbycia się jej ze spółki. Teresa Pietrzak zapewnia również, że  za naruszenie wizerunku jako osoby publicznej i stosowania wobec niej mobbingu, wystąpi z powództwa cywilnego na drogę postępowania cywilnego. Kliknij i przeczytaj stanowisko Teresy Pietrzak. Dokument udostępniamy bez zmian, w formie pliku pdf.

Całej sprawie dalszy bieg chce nadać także lokalny ratusz. Wiceburmistrz Tomasz Nowicki poinformował, że urząd złoży w związku ze swoimi spostrzeżeniami, zawiadomienie do prokuratury.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz