Otagowane: budżet

Biała Rawska uchwaliła budżet na bieżący rok. Największą inwestycją do zrealizowania rewitalizacja centrum miasta

Ponad 48 mln zł dochodu i ponad 59 mln zł wydatków. Radni Miasta i Gminy Biała Rawska przyjęli propozycję budżetu na 2019 rok.  Biała Rawska już jest gotowa do pracy. W drugiej połowie stycznia (18.01) radni zgodnie przyjęli jedną z najważniejszych uchwał – budżetową. To w niej zapisane są wszystkie dochody i wydatki miasta i […]

Tylko czterech radnych poparło projekt budżetu na 2018 rok dla Rawy Mazowieckiej przedstawiony przez burmistrza. Pozostali wstrzymali się od głosu

erawaMiasto
Budżet Rawy Mazowieckiej na bieżący rok uchwalony. Tylko czterech radnych podniosło rękę za przyjęciem projektu finansowego miasta, w którym zapisano blisko 22 mln zł na zadania inwestycyjne. W minionym tygodniu (25.01) radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka uchwalili budżet miasta na 2018 rok. I choć głosowanie przebiegło w zaskakujący sposób: 4 za przy 11 wstrzymujących się, […]

Znamy projekt budżetu na 2018 rok. Zobaczcie jakie inwestycje zaplanowano w Rawie Mazowieckiej

erawaMiasto
Dochody w wysokości blisko 85,9 mln zł i wydatki na poziomie ponad 94 mln zł – to dwie najważniejsze kwoty przyszłorocznego budżetu Rawy Mazowieckiej. W minioną środę (15.11) do biura Rady Miasta wpłynął projekt tego dokumentu.  Wiadome jest, że uchwała budżetowa miasta jest jedną z najważniejszych w roku, jakie podejmują radni. Zawiera ona bowiem finansowe […]

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła budżet na 2017 rok. W uchwale przewidziano inwestycje na ponad 5 mln zł, w tym milion na szpital

erawaPowiat
Dochód w wysokości ponad 48,4 mln zł i wydatki w kwocie ponad 49,5 mln zł – tak w liczbach wygląda finansowy plan powiatu rawskiego na bieżący rok kalendarzowy. Radni na sesji (24.01) podjęli uchwałę niejednogłośnie.  Na zadania inwestycyjne w 2017 roku przeznaczone zostanie blisko 5,1 mln zł. Największą część tej kwoty, bo aż 2,1 mln […]

Budżet Rawy na 2017 rok po długich dyskusjach i poprawkach uchwalony jednogłośnie. Pojawił się w nim również… budżet obywatelski

erawaMiasto
Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka potrzebowali wielu godzin i aż dwóch sesji, aby uchwalić ostateczny wygląd budżetu na 2017 rok. Najważniejsza w roku uchwała zakłada dochody miasta na poziomie ponad 76 milionów złotych, wydatki oscylujące w granicach 83 milionów oraz inwestycje warte ponad 14,5 miliona złotych. Choć uchwalenie budżetu dla Rawy Mazowieckiej na bieżący rok nie należało do […]

Precedens na skalę kraju. Rawa Mazowiecka rezygnuje z budżetu obywatelskiego?

erawaMiasto
Burzliwa dyskusja odnośnie projektu tegorocznego budżetu miasta Rawa Mazowiecka i finalnie niejednogłośne głosowanie radnych nad wnioskiem o wprowadzenie do niego poprawek sprawiły, że mieszkańcy Rawy zostali pozbawieni budżetu obywatelskiego. Brak tego partycypacyjnego rozwiązania zagraża rewitalizacji miasta.  Zamiast budżetu obywatelskiego wymiana pieców Całe zamieszanie miało miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (17.01), kiedy grupa […]

Budżet miasta dopiero w przyszłym roku. W Rawie Mazowieckiej najważniejsza uchwała ma zostać przyjęta w połowie stycznia…

erawaMiasto
Budżet miasta w Rawie Mazowieckiej zazwyczaj uchwalany był na ostatniej w danym roku sesji Rady Miasta. Podobnie miało być i tym razem, jednak ostatecznie ten punkt nie pojawił się w porządku obrad. Powodem zmiany jest rewitalizacja.  To właśnie konkurs, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi stał się przyczyną przesunięcia momentu uchwalenia w […]

Miejscy radni pochylą się nad projektem przyszłorocznego budżetu. Sprawdzamy jakie inwestycje zaplanowano w Rawie na 2017 rok…

erawaMiasto
Dochody budżetu w wysokości ponad 75 mln złotych i wydatki na poziomie blisko 81,5 mln – tak wyglądają najważniejsze kwoty budżetu Rawy Mazowieckiej na 2017 rok. Projekt budżetu wpłynął do biura Rady Miasta w miniony wtorek (15.11).  Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że uchwała budżetowa, to obok uchwały absolutoryjnej, jedna z najważniejszych decyzji w roku podejmowanych przez radę. […]

100 tysięcy złotych do wydania w ramach budżetu obywatelskiego. Na razie brakuje jednak regulaminu, który pozwoliłby na rozdysponowanie środków…

erawaMiasto
100 tysięcy złotych zaplanowane do wydania w ramach tzw. budżetu obywatelskiego zapisano w tegorocznym budżecie Miasta Rawa Mazowiecka. Wedle idei, mieszkańcy będą mogli zadecydować na jaką inwestycję zostanie wydana zapisana kwota. W praktyce jednak, w tym roku może być trudno z pełną realizacją pomysłu. Urzędnicy bowiem dopiero przystępują do tworzenia odpowiednich regulaminów. O budżecie obywatelskim […]

Burmistrz Góraj z kolejnym absolutorium. Przy dwóch głosach wstrzymujących, lokalna rada pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu…

erawaMiasto
Przy dwóch głosach wstrzymujących, Rada Miasta udzieliła burmistrzowi Eugeniuszowi Górajowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wielkiej dyskusji na temat realizacji finansowego planu nie było, choć niektórzy radni przypominali o złożonych inwestycyjnych obietnicach. To jedna z ważniejszych uchwał jakie w ciągu każdego roku podejmuje lokalna Rada Miasta. Absolutorium jest ustawowo określonym sposobem kontroli organu stanowiącego nad […]