Otagowane: Urząd Miasta

Zmień sposób ogrzewania swojego domu z dofinansowaniem aż do 60%. Rawa Mazowiecka wdraża Program Ograniczania Niskiej Emisji…

erawaMiasto
Rawa Mazowiecka intensyfikuje działania w związku z poprawą powietrza w mieście. Ratusz wciąż przyjmuje deklaracje mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na modernizację lokalnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.  Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej od dłuższego czasu przygotowuje się do programów związanych z poprawą powietrza. Początkowo ratusz w imieniu zdeklarowanych mieszkańców aplikował o […]

Reforma edukacji w Rawie Mazowieckiej bez niepotrzebnych emocji. Ratusz przygotowuje gimnazja do włączenia w szkoły podstawowe

erawaMiasto
Projekt sieci szkół po reformie edukacji w Rawie Mazowieckiej zakłada włączenie gimnazjów do szkół podstawowych. Chcemy, aby wszyscy pracownicy gimnazjów mieli zapewnioną ciągłość pracy – uspokaja burmistrz miasta Dariusz Misztal – przy tym rozwiązaniu stają się oni z mocy prawa pracownikami szkoły podstawowej. Z dniem 1 września w całym kraju ponownie zaczną funkcjonować ośmioklasowe szkoły […]

Ratusz wykupuje mieszkania w budynku Urzędu Miasta. Sfinalizowano trzy transakcje…

erawaMiasto
Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej dąży do wykupienia wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym samym budynku co pomieszczenia urzędowe. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia ma pochłonąć ponad 1,5 mln zł.  Trzy z dziesięciu mieszkań znalazły się już w posiadaniu rawskiego ratusza. Chodzi oczywiście o prywatne lokale w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4, które ulokowane są na […]

Duże rodziny zapłacą mniej za odpady komunalne. Zapoznaj się ze szczegółami i dokonaj korekty deklaracji…

erawaMiasto
Duże rodziny, posiadające minimum troje dzieci, będą płacić mniej za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby móc skorzystać z zapisów uchwały Rady Miasta należy spełnić warunek wielodzietności i dokonać korekty deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta.  Rawianie mogą być zwolnieni z opłat za odbiór odpadów komunalnych, niezależnie czy zbierają je selektywnie, czy też nie. Chodzi tu o uchwałę […]

Z remontem zdążą na czas. Przedszkole nr 1 w Rawie Mazowieckiej już niebawem zmieni swoje oblicze…

erawaMiasto
Remont i rozbudowa Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej ruszyły jeszcze przed wakacjami. I choć cała inwestycja ma zakończyć się dopiero w przyszłym roku, od września dzieci bez przeszkód mają rozpocząć zajęcia.  Prace prowadzone na terenie „Tęczowej Jedyneczki” dziś posuwają się zgodnie z planem. Na zewnątrz można już dostrzec fundamenty dwóch nowych skrzydeł placówki, w których znajdą […]

Ratusz chce wykupić mieszkania nad urzędowymi pomieszczeniami. Uzyskanie prawa własności rozwiązałoby problem ciasnoty…

erawaMiasto
Brak miejsca i konieczność pilnego remontu. To argumenty przytaczane przez władze w Rawie Mazowieckiej, które rozważają wykupienie mieszkań znajdujących się w tym samym budynku co pomieszczenia urzędowe.  Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje w dwóch sąsiadujących obiektach. Jeden z nich, właściwy budynek ratusza, spełnia wszelkie konieczne standardy. Gorzej wygląda sytuacja w drugim obiekcie, który wymaga […]

System Informacji Przestrzennej Rawy Mazowieckiej dostępny już w sierpniu 2015 roku. Koszt realizacji projektu to blisko 72 tysiące złotych…

erawaMiasto
Rawa Mazowiecka rozpoczyna prace nad Systemem Informacji Przestrzennej. Miasto na realizację tego zadania otrzymało 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. System Informacji Przestrzennej będzie służył prezentacji i wyszukiwaniu różnorodnych e-usług publicznych związanych z gospodarką przestrzenną w oparciu o platformę mapową przy wykorzystaniu Internetu. Dostępne w ramach SIP dane to […]

2014 rok okazał się bogatym w inwestycje. Ratusz nie zmienia tempa i już planuje kolejne przedsięwzięcia, w tym Centrum Aktywizacji Rodziny oraz rewitalizację Rawy…

erawaMiasto
Wydatki na inwestycje w 2014 roku wyniosły 15,4 mln zł netto, nie wszystkie jednak pochodziły z budżetu miasta, środki pozyskane z zewnętrznych źródeł to 4,9 mln zł. – Inwestycje, które były prowadzone w bieżącym roku wynikały z konkretnych potrzeb rawskiego społeczeństwa – mówi Paweł Piątkiewicz, naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej.  INWESTYCJE 2014 ROKU Mówiąc […]

Jesień w oświacie i kulturze. Ratusz informuje o najbliższych wydarzeniach…

erawaMiasto
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież stają przed kolejnymi zadaniami. Ale proces edukacyjny to nie wszystko. Po ciężkiej pracy każdy powinien się zrelaksować i odpocząć. Warto więc zobaczyć co będzie się działo w najbliższym czasie w Rawie. Placówki oświatowe przygotowane na nowy rok szkolny Od 1 września swoją działalność zapoczątkował samorządowy Żłobek Miejski […]

Pracowite wakacje w Rawie. Letnie miesiące w mieście będą czasem realizacji dużych inwestycji…

erawaMiasto
Wakacje w Rawie Mazowieckiej będą wykorzystane na przeprowadzenie nowych i dokończenie trwających już inwestycji. Przez najbliższe miesiące wciąż będą trwały prace w miejskim żłobku czy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przez okres wakacji przebudowana zostanie szatnia w Szkole Podstawowej Nr 2, kontynuowane będą inwestycje drogowe na Osiedlu Zamkowa Wola oraz rozpoczęta wymiana oświetlenia ulicznego w mieście. Tegoroczne […]