365 dni burmistrza Rawy Mazowieckiej Piotra Irli

erawaMiasto
komentarzy

Hasłem kampanii wyborczej Piotra Irli w ubiegłorocznych wyborach samorządowych było „Rawa zasługuje na więcej”. Po roku rządzenia spróbujemy sprawdzić, czy „Rawa dostała więcej!”

Pierwszy rok pracy władz samorządowych miasta Rawa Mazowiecka upłynął pod znakiem dynamicznego rozwoju w wielu dziedzinach, a gros zapowiedzi wyborczych stało się rzeczywistością. Tempa przede wszystkim nabrały inwestycje. Przez rok kadencji burmistrza Irli zostało zrealizowanych więcej inwestycji niż przez cztery ubiegłe lata. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Remont jazu nad zalewem Tatar
Od marca do lipca br. trwały prace mające przywrócić całkowitą sprawność konstrukcji jazu, który przez lata użytkowania ulegał stopniowej degradacji. Brak reakcji na zaistniałą sytuację stwarzał duże ryzyko niekontrolowanego przelewu wody i zalania terenów wzdłuż rzeki Rawki. Niezbędne prace remontowe zostały wykonane i jazz oddano do użytku przed sezonem wakacyjnym.

Całkowita wartość inwestycji to 1,65 mln zł, w tym kwota dofinansowania ponad 700 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie realizowany jest kolejny etap prac – modernizacja urządzeń małej elektrowni wodnej, której zakończenie przewidywane jest w grudniu br.

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje drogowe
Dobry stan techniczny szlaków komunikacyjnych to marzenie zarówno kierowców, jak i pieszych. Dlatego sukcesywnie remontowane są kolejne ulice. Na początek przebudowano ul. Lenartowicza, uzbrajając ją w kanalizację deszczową, nowy wodociąg i gazociąg. Koszt ponad 2 mln zł.

Na swoją kolej doczekała się wreszcie ul. Polna na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Przemysłowej. Koszt inwestycji to ok. 1 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ok. 430 tys. zł.

Zadowoleni są również mieszkańcy wyremontowanej ul. Wałowskiej, którzy od wielu lat domagali się interwencji – tu powstała nowa ulica z kanalizacją deszczową i oświetleniem (koszt inwestycji 915 tys. zł).

Poprawiło się także życie mieszkańców ul. Południowej i Reymonta. Wybudowany drenaż powinien obniżyć w tym rejonie dokuczliwy wysoki poziom wód gruntowych (koszt 280 tys. zł).

Bezpieczniej mogą czuć się użytkownicy ul. Targowej, na której miasto, we współpracy ze starostwem, zainstalowało oświetlenie. Całość inwestycji kosztowała 140 tys. zł, a w kosztach w równych częściach partycypowało miasto i powiat.

Na finiszu jest także remont zniszczonej nawierzchni ul. Przemysłowej (ok. 1 mln zł, w tym dofinansowanie z FDS ok. 500 tys. zł).

Ponadto wykonano szereg mniejszych inwestycji, jak remont nawierzchni dojazdu na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, budowa zatoki autobusowej w ul. Kazimierza Wielkiego, wymiana nawierzchni brukowej przy Miejskim Domu Kultury.

Do końca roku planowana jest jeszcze modernizacja przejść dla pieszych na ulicach Jerozolimskiej, Słowackiego i Warszawskiej. Będą bezpieczniejsze – lepiej doświetlone i oznakowane.

W 2020 r. w pierwszej kolejności planowana jest przebudowa ul. Jana III Sobieskiego. Zakres prac, oprócz wymiany nawierzchni, obejmie również wykonanie odwodnienia i oświetlenia. W tym roku wykonano dokumentację, pozyskano dofinansowanie i wyłoniono wykonawcę. Prace zakończą się we wrześniu 2020 r.

Inwestycje spółek miejskich
Ważną inwestycją realizowaną przez spółkę RAWiK, a wykonaną w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, była budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej, Fredry i Staffa. Wartość inwestycji to ok. 2,2 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poważnym zadaniem była również rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza, realizowanej w obrębie targowiska miejskiego.

Dużą i ważną inwestycję prowadzi również ZGO Aquarium. Spółka zakupiła niezbędne grunty oraz rozpoczęła budowę nowej kwatery składowania odpadów w Pukininie. Koszt inwestycji wyniesie około 6,9 mln zł.

„Stare targowisko” już wkrótce jak nowe
Dzięki zakończeniu prac wodno-kanalizacyjnych na terenie „starego targowiska” miasto rozpoczęło prace polegające na jego przebudowie. W ramach projektu targowisko zostanie częściowo zadaszone i zainstalowane zostaną nowe stoły handlowe. Wymienione będzie oświetlenie, a nawierzchnia zyska nową kostkę brukową. Targowisko zostanie wzbogacone również o 15 nowych miejsc parkingowych. Na inwestycję wartą 2,2 mln zł miasto pozyskało blisko 1 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiosną 2020 r. handlujący będą mogli wrócić na nowe, estetyczne miejsca pracy.

Zabytkowe jatki nie do poznania

 

Z miesiąca na miesiąc budynek miejskich jatek zmienia się nie do poznania. Obecnie trwają prace renowacyjne elewacji, równolegle prowadzone są roboty wykończeniowe w środku. Obiekt docelowo będzie wykorzystywany przez Muzeum Ziemi Rawskiej.

Małe rzeczy też cieszą
Drobne, ale ważne, tak można określić szereg działań i przedsięwzięć podejmowanych w celu poprawy i ułatwienia życia mieszkańcom.
Każdy z nas wie jak cenne jest ludzkie zdrowie i życie. Aby wesprzeć rawski szpital i umożliwić mieszkańcom wykonanie specjalistycznych badań miasto zakupiło i użyczyło nieodpłatnie sprzęt medyczny do pracowni endoskopii. Kolejny sprzęt w postaci laparoskopu, niezbędnego do mniej inwazyjnych zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych, trafi do rawskiego szpitala jeszcze w tym roku. Wartość przekazanego sprzętu na rzecz szpitala to blisko 400 tys. zł.
W Szkole Podstawowej nr 1 przebudowano łazienki i szatnie oraz wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Renowacji doczekała się też nawierzchnia boiska sportowego przy tej szkole – prace na ukończeniu.

Rozpoczęto budowę drugiego budynku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej. Zakończenie prac przewiduje się w grudniu 2020 r. Efektem inwestycji będzie powstanie kolejnych 40 lokali socjalnych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 mln zł, z czego miasto uzyskało 35% bezzwrotnego wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Mieszkańcy ulicy Mszczonowskiej, przy której usytuowane są bloki socjalne, jak i mieszkańcy ulicy Aleksandrówka mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Od października br. została bowiem uruchomiona druga linia lokalnego transportu zbiorowego.

Wspólne działanie przynosi efekty – by w Rawie żyło się lepiej
Ten rok pracy nowego burmistrza Piotra Irli jest przykładem, że mimo trudnych warunków możliwe jest przeprowadzenie dużych i kapitałochłonnych inwestycji. Są one efektem wytężonej pracy władz, radnych miejskich, pracowników urzędu i spółek miejskich. Pracując spokojnie, razem można wiele osiągnąć. Ważna jest też owocna współpraca z innymi samorządami.

Wszystkie zamierzenia, jakie są i będą realizowane w naszym mieście wynikają z konkretnych potrzeb jego mieszkańców. Wiele zagadnień i problemów już zostało rozwiązanych, ale przed nami jeszcze dużo pracy, by w Rawie żyło się lepiej. Bo Rawa na to zasługuje.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz