Bądź EKO-rawianinem. Sprawdź dostępne dofinansowania

erawaMiasto
komentarzy

Aktualnie mieszkańcy miasta mogą wnioskować w trzech programach by pozyskać dofinansowanie na proekologiczne inwestycje. Poznajcie szczegóły. 

Program „Mój Prąd”

Od 1 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowy nabór w ramach trzeciej edycji programu priorytetowego „Mój Prąd”. Rezultatem tego programu będzie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nabór jest prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Podobnie jak wcześniej, z programu mogą skorzystać osoby fizyczne chcące wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Wnioski składa się po zakończeniu zadania.

Ważne informacje dotyczące obecnej edycji programu:

  • dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD,
  • dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł,
  • możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną.

Kolejny nabór wniosków w programie „Mój Prąd” jest planowany w roku 2022. W ramach tego naboru przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty
z zakresu magazynowania energii. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie NFOŚiGW oraz mojprad.gov.pl.

„Mój Elektryk” – dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego

12 lipca uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych i wodorowych, dla osób fizycznych.

W tym programie istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 na własne potrzeby, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225.000 zł – limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Wysokość dotacji to maksymalnie 18.750 zł, a w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny nie więcej niż 27.000 zł.

Wnioski należy kierować do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez  generator wniosków o dofinansowanie. Nabór trwa do 30 września 2025 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowania w programie.

Szczegóły dotyczące naboru i programu znajdziecie na stronie NFOŚiGW.

Program „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ramach tego programu, które dotyczą:

  • wycofania dotacji na kotły węglowe,
  • zwiększenia progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • poszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca roku. Aby otrzymać dotację, wnioskodawca musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła. Faktura dotycząca takiego przedsięwzięcia powinna być  wystawiona do końca bieżącego roku, przy czym warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.

Kolejna zmiana dotyczy podwyższenia progów dochodowych w drugiej części programu, dzięki któremu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania. Od 1 lipca 2021 r. próg dochodowy dla gospodarstw jednoosobowych wynosi 2 189 zł. Z kolei próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych  wzrósł do poziomu 1 564 zł na osobę.

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r., możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.

Informacje o wysokości dofinansowania oraz szczegóły dotyczące warunków, jakie powinien spełniać piec, określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, które są dostępne na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu uszczegółowienia swojej wiedzy na temat programu, niezbędne informacje można również uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w pokoju nr 9 budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz