Chcesz zrobić coś dla Rawy i jej mieszkańców? To jest Twój czas – ruszył Budżet Obywatelski 2024

erawaMiasto
komentarzy

Można już składać wnioski do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Na pomysły rawian zabezpieczono w budżecie miasta 200 tysięcy złotych. 

Do 24 stycznia każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który ukończył 16 lat, może składać wnioski ze swoimi pomysłami do BO. Projekty mogą dotyczyć różnych aspektów życia miasta i samych rawian. Dotychczas, w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych zostało wiele koncertów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, a także poczyniono wiele inwestycji, których nie sposób wymienić w jednym zdaniu. Warto zaznaczyć, że jest to już 10 edycja Budżetu Obywatelskiego w mieście. 

Jeśli chcesz mieć wpływ na to, co zostanie zrealizowane w ramach tegorocznego BO sprawdź jakie warunki musi spełnić Twój projekt i złóż wniosek. 

Zgłaszane pomysły muszą być:
– zgodne z prawem;
– zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych). Nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;
– ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta; 
– opisane w jaki sposób będą promować miasto i Rawski Budżet Obywatelski;
– możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym; 
– wykonalne technicznie.

Pamiętajcie, że każdy z Was może złożyć dowolną liczbę wniosków, ale każdy z nich wymaga poparcia przynajmniej 8 mieszkańców Rawy. 

Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y. Autor projektu nie może udzielić poparcia składanemu przez siebie wnioskowi.

Wnioski składane mogą być:
– w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
– w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz