Rawianie mogą odetchnąć z ulgą. Dobiegła końca pierwsza faza modernizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej trwającej w mieście od 29 miesięcy…

erawaMiasto
komentarzy

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Rawie Mazowieckiej zakończone. Wielomiesięczne roboty budowlane wreszcie dobiegły końca, a rawskie ulice są przejezdne. W ramach pierwszej fazy inwestycji, której koszt wyniósł ponad 68 milionów złotych, zostało między innymi wybudowane i zmodernizowane ponad 10 kilometrów kanalizacji. W miniony piątek (25.10) podsumowano 29 miesięcy prac, trudnych dla inwestora, ale i przede wszystkim samych mieszkańców.

Kontrakt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Rawie Mazowieckiej objął przede wszystkim zmodernizowanie przepompowni głównej przy ulicy Jerozolimskiej, wybudowanie nowej przepompowni ścieków przy ulicy Targowej oraz zmodernizowanie i pobudowanie ponad 10 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 4 km kanalizacji deszczowej oraz 8 km sieci wodociągowej. W trakcie prac, wykonawca zajął się również modernizacją oczyszczalni ścieków. Pierwsza faza inwestycji pochłonęła ponad 68 milionów złotych netto. Większość środków na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, Rawa Mazowiecka uzyskała z Dotacji Funduszu Spójności, bo ponad 39,5 miliona złotych. Pozostała kwota zgromadzona została ze środków własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W miniony piątek (25.10), w budynku przepompowni głównej przy ulicy Jerozolimskiej, nastąpiło uroczyste zakończenie kosztownych i wymagających dużej cierpliwości prac. Podczas robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, w mieście występowały duże utrudnienia na drogach, doszło również do kilku wypadków, które wciąż czekają na wyjaśnienie.
– Wykonawca na wyjaśnienie tych 8, czy 9 spraw ma czas do końca rozliczenia, w innym przypadku nie otrzyma wynagrodzenia. My nie jesteśmy stroną, mimo to, wszystkie roszczenia, które do nas spływały, przekazywaliśmy wykonawcy, a on swojemu ubezpieczycielowi, który musi je rozstrzygnąć – mówi prezes Rawskich Wodociągów i Kanalizacji, Artur Piotrowski.

Previous Image
Next Image

info heading

info contentWyjaśnianie spraw związanych z zalaniem piwnic, pęknięciem ścian, zniszczonych elewacji, czy naruszonych tynków ma być zakończone w przeciągu najbliższego miesiąca. Problemem pozostają jedynie wody podskórne, które pojawiły się wraz z uszczelnieniem sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicach Reymonta i Południowej. Wody gruntowe, które pojawiają się na tych terenach wcześniej przyjmowała nieszczelna kanalizacja i problem nie był widoczny, teraz, po modernizacji sieci, mogą wystąpić lokalne podtopienia. RAWiK oświadcza, że nie ma wpływu na zaistniałą sytuację.
– Powodem występowania tej wody są szczelne kanały, do których już nie może ona wnikać. Posiadamy ekspertyzę, według której nie ma naruszeń stosunków wody, a co za tym idzie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej występowanie – dodaje prezes Piotrowski.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz