Otagowane: Baker Hughes

Minimum 120 pracowników zatrudnionych na przestrzeni najbliższych czterech lat. To założenia firmy Baker Hughes Poland, która rozpoczyna działalność w Rawie Mazowieckiej…

erawaMagazyn
Minimum 120 zatrudnionych pracowników i inwestycja w wysokości co najmniej 214,5 mln złotych. Tak wyglądają najważniejsze plany firmy Baker Hughes Poland, która w 2015 roku chce rozpocząć przygotowania do swojej działalności w Rawie Mazowieckiej. Wszystkie inwestycje mają być zrealizowane do połowy 2018 roku. Firma Baker Hughes Poland Sp. z o.o. to spółka należąca do Baker […]